ההתמודדות עם משבר הקורונה: חדר מצב ברשות שוק ההון

הממונה: "המערכת ערוכה לתשלום סדיר של קצבאות ותגמולים; הרשות מנטרת באופן שוטף את ניהול הסיכונים והתפעול של חברות הביטוח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ד"ר משה ברקת, נפגש ביום חמישי האחרון עם המנכ"לים והיו"רים של כל חברות הביטוח והיום אחר הצהריים הוא ייפגש עם המנכ"לים של כל בתי ההשקעות, כדי לוודא את מוכנות המערכת הפיננסית שבפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להתמודדות עם ההשלכות שנוצרו עקב התפרצות נגיף הקורונה.

ברקת: "בימים אלו, בהם אנו מתמודדים עם השלכות התפרצות נגיף הקורונה, הגורמת גם לתנודתיות בשווקים ולאחרונה גם למגבלות על פעילות גופים במשק, חשוב שהציבור ידע כי כספי החיסכון שלו, המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים, מנוהלים במקצועיות ובאחריות לטווח ארוך. אנו מזכירים לציבור לבצע פעולות בחסכונותיו מתוך שיקול דעת ולאחר קבלת יעוץ מתאים מגורמים מורשים.

שמירה על אמינות המערכת הפיננסית ועל יציבותה | צילום: fotolia

"רשות שוק ההון פועלת כדי להבטיח מתן שירות רציף למבוטחים וחוסכים גם בימים אלו. המערכת ערוכה לתשלום סדיר של קצבאות ותגמולים ולאספקת השירותים החיוניים תוך מזעור הפגיעה האפשרית למבוטחים ולחוסכים. בשבועיים האחרונים דרשנו מהנהלות הגופים להיערך לתרחישים שונים על מנת להבטיח את קיום יעדי השירות הנדרשים, את הבטחת שלום עובדיהם, ואת היערכותם לעבודה מרחוק, ועל פי הדיווחים שקיבלנו מרבית הגופים המוסדיים קיימו בדירקטוריונים דיונים בנושא ונערכו בהיבטים השונים.

ביניים: מודל סולבנסי

"אנו מצפים מהגופים להמשך עמידה בקשר ומתן מענה מספק לחוסכים ולמבוטחים. גם אנו ברשות נערכנו לתגבור מערך פניות הציבור והקמת חדר מצב לטיפול במשבר וסיוע לציבור. אנו בוחנים צעדים שיקלו על ציבור המבוטחים בימים אלו. כך למשל, הרשות פועלת מול חברות הביטוח וספקי שירותים כדי לבחון הגברת מתן שירותים של ייעוץ רפואי דיגיטלי על ידי רופאים מומחים 24/7 ובשעות בהן לא ניתנים שירותים על ידי קופות החולים. דבר שעשוי לסייע מאוד לקשישים, אזרחים בבידוד ולכלל הציבור.

"אנו מנטרים באופן שוטף את ניהול הסיכונים וההתנהלות התפעולית של הגופים בתקופה זו ולא רואים חשש לעמידת חברות הביטוח בהתחייבויות כלשהן".

עוד מציינים ברשות: "דרישות ההון של חברות הביטוח נקבעות החל מ-2017 על בסיס מודל סולבנסי. מודל זה כולל תרחישים מחמירים ומאפשר לחברות הביטוח לספוג זעזועים ברמת חומרה גבוהה מאלו שנצפו בשווקים בשבועות האחרונים. בחודשים האחרונים הרשות מקדמת מעבר להוראות סולבנסי במתכונת האירופית, באופן מקביל ליישום מודל באזל במערכת הבנקאית. הוראות אלה מתאימות יותר למדידת ההון הנדרש של חברת ביטוח, כפי שנעשה באירופה, ואילו היו חלות כבר היום היו צפויות למתן את השפעות התנודות בשווקים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email