הוארך ההיתר למתן ייעוץ פנסיוני של הבנקים באופן טלפוני או דיגיטלי

בשל המלצות צמצום מגעים חברתיים ובשל העלייה בתחלואה האריך הממונה ברקת בשלושה חודשים את ההיתר שניתן בעבר לבנקים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות המשך מגבלות הקורונה, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הודיע על הארכת ההיתר שניתן לבנקים לייעוץ פנסיוני ללקוחותיהם גם מחוץ לסניפי הבנק בשלושה חודשים.

בנייר עמדה שפרסם כותב ד"ר ברקת: "בשים לב למצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה, במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני, ולאור כוונת משרד האוצר לקדם תיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני".

ד"ר משה ברקת | צילום: סטודיו עדיף
עקב הקורונה

מדובר בהארכה שמשכה שלושה חודשים של עמדת הממונה שפורסמה בדצמבר 2020 בעקבות פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לעסוק בייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק, לאור המגבלות על קיום פגישות ייעוץ פרונטאלי עקב הקורונה. חוק הייעוץ הפנסיוני קובע, כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, ולא יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים.

בדברי ההסבר להארכת ההיתר, נכתב על ידי הממונה כי "בחודשים האחרונים הוסרו מרבית הגבלות והמלצות שונות הנוגעות לתנועה במרחב הציבורי. לצד זאת, גם כיום ישנן הגבלות מסוימות המוטלות על תנועה במרחב הציבורי והמלצות לגבי אוכלוסייה מבוגרת ואנשים בסיכון לפיהן עליהם לצמצם מגעים חברתיים במידת האפשר. כמו כן, בעת האחרונה חלה עלייה בשיעור התחלואה בקורונה שהביאה להטלת מגבלות מחדש על הציבור ובחינת הטלת מגבלות נוספות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email