הוגשה הצעת חוק לקיצוץ סמכויות הממונה על שוק ההון

הצעתה של ח"כ נורית קורן קובעת כי כל רפורמה, הוראה או הנחיה של הממונה, תפורסם רק לאחר אישור ועדת הכספים בכנסת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ח"כ נורית קורן (הליכוד) הניחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שתקצץ בסמכויות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ותכפיף חלק מהם לוועדת הכספים.

על פי ההצעה, כל רפורמה, הוראה או הנחיה היוצאות מהממונה, יתפרסמו באישור ועדת הכספים של הכנסת. "בכך, תינתן במה ראויה לכלל הגורמים המקצועיים, ולכל מי שעוסק בתחום להשמיע את דבריו", נאמר בהצעה. בהסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), מקנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, את הסמכות לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, וזאת לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק".

קורן.

"ואולם", מוסבר בהצעה, "פרצה זו בחוק מאפשרת לממונה על שוק ההון לגבש רפורמות ולפרסם חוזרים שהם בעלי משמעות מכרעת עבור כל ענף הביטוח ושוק ההון, ללא שום פיקוח מטעם הכנסת".
ח"כ קורן מציגה בהצעתה כמה דוגמאות לכך:
1. בעיצומו של הליך החקיקה בחוק ההסדרים לשנת 2015 , ועדת הכספים של הכנסת החליטה להוציא מחוק ההסדרים הצעת חוק אשר עסקה בקרן ברירת מחדל בתחום הפנסיוני וזאת מכיוון שהדבר צריך להיעשות בחקיקה רגילה. ואולם, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון עקפה את החלטת הוועדה והוציאה חוזר בעניין זה ואף החילה אותו בצורה רטרואקטיבית, ובכך למעשה ייתרה את הליך החקיקה הסדור בנושא.

2. בחודש יוני 2016 , הממונה הובילה רפורמה שביטלה את מערך כתבי השירות, ואף הפכה את פוליסת הבריאות הפרטית למעין "קולקטיב", כך שכל שנתיים מחיר הפוליסה משתנה, ובכך נוצרת אי ודאות בקרב הציבור.

כמו כן, לאחרונה, הממונה ניסתה להעביר חקיקה נוספת שמחייבת בוררות חובה בתחום הביטוח, וזאת במסגרת חוק ההסדרים, ולא בחקיקה רגילה. בכך, ניסתה לפגוע בזכויות המבוטחים לייצוג הולם מטעם עורכי הדין.

לשכת סוכני ביטוח תומכת בהצעת החוק של ח"כ קורן, הדומה לזו של ח"כ הכנסת יואב קיש מהליכוד, שהגיש אותה עצמאית לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה דיברה על כך שכל ניירות ההבהרה של רשות שוק ההון או של הממונה לא ייחשבו כמסמך מחייב.

בישיבת המועצה הארצית בשבוע שעבר, אמר נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד: "לצערנו ההצעה של ח"כ קיש לא עברה את ועדת השרים לענייני חקיקה. בקרוב, באמצעות חבר כנסת אחר מטעמנו, אנחנו מתכוונים להגיש הצעה דומה בצורה קצת אחרת ואני מקווה שהיא תקודם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email