הודעת יו"ר ועדת הבחירות של הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכנות וסוכנים יקרים ,

ניתנת בזה הודעה לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל (ע.ר 580013365) כי ביום רביעי כ"ט תשפ"א – 9 ביוני 2021, תתקיימנה הבחירות לנשיא הלשכה.

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם באתר הלשכה במרשתת, בכתובת WWW.INSURANCE.ORG.IL  תחת הלשונית "בחירות 2021", את כל ההודעות מטעמה לעניין הבחירות. ובכלל אלה: נוהל הבחירות לנשיא הלשכה, לוח הזמנים לקיום הבחירות, פרוטוקולי הישיבות, הנחיות, הודעות, טפסים וכו'.

צילום: shutterstock

ועדת הבחירות לא תפרסם בעיתונות הודעות נוספות מטעמה. הודעות מטעם הוועדה יתפרסמו רק באמצעות המרשתת, באתר הלשכה האמור.

בעלי זכות הבחירה בבחירות, המועמדים לתפקיד, המעוניינים והמתעניינים בבחירות מתבקשים לעקוב באורח שוטף באתר הלשכה המתואר לעיל.

פניות לוועדת הבחירות יתקבלו רק באמצעות מזכירת הוועדה הגב' נורית סימן טוב בכתובת  [email protected]

מצ"ב הודעה בעניין דמי חבר לחץ כאן 

בברכה,

עו"ד חיים קנת
יו"ר וועדת הבחירות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email