הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח יוצאת לדרך

הושלם הרכבה של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד הענף, בראשותו של גדעון סער. נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ: ״הסוכן החדש ימלא תפקיד של 'WAZE אנושי', אשר ינווט את הלקוח ומשפחתו לאורך התחנות השונות בחיים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

גובש הרכב הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח 2030. בוועדה, שבראשה יעמוד השר לשעבר גדעון סער, יהיו חברים שמואל סלבין, רו״ח דורון שורר ואריה אברמוביץ.

סער מילא שורה ארוכה של תפקידים בשירות הציבורי. הוא היה שר הפנים, שר החינוך, יו״ר הקואליציה, סגן יו״ר הכנסת, יו״ר וועדת הכנסת לקידום מעמד האשה, מזכיר הממשלה, עוזר ליועץ המשפטי לממשלה ועוזר לפרקליטת המדינה. כשר היה חבר בקבינט החברתי-כלכלי ובקבינט הביטחוני. מטעם הממשלה היה חבר בוועדות לבחירת שופטים ודיינים, ומטעם הכנסת ישב בוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. כיום מכהן, בין היתר, כעמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) וכמרצה במכללה האקדמית אונו.

סלבין כיהן כמנכ״ל משרד האוצר וכמנכ״ל משרד העבודה והרווחה. הוא שימש יועץ כלכלי לרה"מ יצחק שמיר, למנכ"ל משרד העבודה והרווחה, למנכ"ל משרד האוצר ולמנכ"ל מפעל הפיס. בין תפקידיו הניהוליים במגזר הפרטי היה מנכ"ל חברת הנדל"ן "מהדרין", יו"ר חברת נכסי ההסתדרות, יו"ר חברת "חדשות ישראל"  ויו"ר קרן הפנסיה מבטחים. בשנת 2007 מונה ליו"ר ועדת ההשקעות ״יניר״, ובשנת 2009 ליו"ר ״סלע קפיטל נדל״ן״. כיום מכהן כחבר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.
ששש

סער ואברמוביץ. סער: "עבודת הוועדה – כמו גם המלצותיה – יהיו פומביים"

שורר, ששימש כממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר בין השנים 1995-1998, הניח את היסודות לאגף כפי שהוא פועל במבנהו הנוכחי, והפך אותו לגורם מקצועי מרכזי בשוק ההון הישראלי. בתקופת כהונתו נקבעו עקרונות הסדרה, עקרונות חשבונאות ונורמות לפיהם מתנהל האגף כיום. בפן הארגוני פעל שורר להוצאת פרסום שנתי מפורט של דו"ח הממונה, ובתקופתו נערכה לראשונה תוכנית חמש-שנתית לפעילות, ואף הוקמה מחלקה אקטוארית. הוא הוביל גיוס מסיבי של עובדים, כאשר עם עזיבתו מנה האגף כמות עובדים הגדולה פי ארבע מזו שהיתה עם כניסתו לתפקיד. בפן הצרכני, כהונתו של שורר אופיינה בגישת "הצרכן במרכז", ונקבעה לראשונה חובת דיווח ללקוחות על תוכניות הביטוח, הפנסיה והגמל שלהם. כמו כן הוקמה באגף מחלקת תלונות ציבור גדולה, ובוצעו שינויים שנועדו להגביר את התחרות בשוק ההון, בהם פישוט הדו״חות עבור הצרכנים. עוד כיהן שורר כמנכ״ל משרד התחבורה וכיו״ר הפניקס.

אריה אברמוביץ הוא נשיא לשכת סוכני ביטוח.

קול קורא לציבור

עם גיבוש צוות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, ביקש היו״ר סער להודות לסלבין ולשורר על נכונותם להצטרף אליה. ״אני בטוח שניסיונם העשיר, תבונתם ומקצועיותם יתרמו רבות להצלחת עבודת הוועדה״, אמר. ״ביחד נוביל תהליך עבודה מקצועי, איכותי, משתף, פתוח ושקוף. בקרוב נפרסם קול קורא שיזמין את הציבור להביע עמדות בפני הוועדה. בנוסף לאנשים מענף הביטוח עצמו, הוועדה תשמע אנשי אקדמיה, נציגי ציבור, צרכנים וחוסכים. עבודת הוועדה – כמו גם המלצותיה – יהיו פומביים".

נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ, אמר כי "הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח מהווה בשורה של קידמה לענף כולו. במסגרתה נגבש את מהות תפקיד סוכן הביטוח העתידי, ונוסיף נדבך חשוב למקצוע – הנדבך המניעתי. סוכן הביטוח יהיה מעורב בהחלטות פיננסיות ובעיצוב אופן החיסכון והביטוח של המשפחה, מראשית דרכה ועד הגיעה לגיל פרישה. הסוכן החדש ימלא תפקיד של 'WAZE אנושי', אשר ינווט את הלקוח ומשפחתו לאורך התחנות השונות בחיים".

הוועדה הציבורית צפויה לקיים את ישיבתה הראשונה במהלך החודש הקרוב. מטרותיה הן לבחון את עתיד הענף, ולגזור תפיסה מקצועית עדכנית של סוכן הביטוח העתידי. הוועדה תלמד גם על מודלים הקיימים בעולם המתקדם. הוועדה הציבורית תהיה שקופה ופתוחה לציבור הרחב, דיוניה יהיו פתוחים לתקשורת וסדר יומה יפורסם מראש.

כמנהלה המקצועי של הוועדה ישמש האחראי על תכנית "סוכן הביטוח 2030", אליעוז רבין. רבין הוא מנכ"ל חברת "דבר פשוט", ממקימי "ביטוח ישיר"  ולשעבר מנכ"ל חברת הביטוח עילית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email