הוועד המנהל מטמיע ממשל תאגידי חדש לטובת ייעול ושיפור עבודת הלשכה

לשכת סוכני הביטוח עמלה בחודשים האחרונים לשינוי וקידום פני הלשכה ובמסגרת זו מינתה את רו"ח קובי נבון, מומחה לביקורת פנימית, לבחון את התנהלות הלשכה במהלך השנים האחרונות. רו"ח נבון הוציא דו"ח מסקנות עם המלצות לשיפור עבודת הלשכה למען סוכני הביטוח בישראל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח מטמיעה בימים אלו ממשל תאגידי חדש שחרט על דגלו לפעול בשקיפות למען ביסוס מנהל תקין שיקדם את פני הלשכה. הוועד המנהל הנוכחי של הלשכה, תוך גילוי אחריות כלפי חברי וכספי הלשכה, הזמין דו"ח מבקר חיצוני מקצועי לבחינת התנהלות הלשכה בעבר ותובנות עתידיות לשיפור פעילות הלשכה. יוסי אנגלמן, נשיא לשכת סוכני הביטוח בפועל פעל באישור הוועד המנהל ומינה את רו"ח קובי נבון, מומחה לביקורת פנימית שיבחן את התנהלות הלשכה בשנים האחרונות.

רו"ח נבון בדק את התנהלות הלשכה בקדנציה הקודמת והוציא דו"ח מסודר אשר גילה כי ישנם פגמים המלמדים על היעדר מנהל תקין, היעדר ממשל תאגידי, ליקויים בשגרת עבודה על פי הנהלים והתנהלות בלתי תקינה הנמשכת שנים רבות. בישיבת הועד המנהל שהתקיימה השבוע החליט הועד לאמץ את המלצות הדוח במלואן ולפעול לתיקון הליקויים בהקדם האפשרי, כל זאת לטובת ממשל תאגידי תקין ושקוף.

הוועד המנהל: "אנו מחויבים ליישום מיידי של המלצות הדו"ח" | צילום: shutterstock

מהוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "הביקורת החיצונית שערכנו נועדה לקדם את פני הלשכה ולייעל את אופן עבודתה תוך התמקדות בראש ובראשונה בצרכי הסוכן. החלטנו באופן גלוי ואמיץ לבחון מקצועית את הפגמים בהתנהלות הלשכה הקודמת על מנת שנוכל ליצור שינוי אמיתי ואפקטיבי ולבסס מנהל תקין להמשך הצלחתה של הלשכה בעתיד.

"אבן הראשה שעומד בראש מעיינינו הוא לקחת את מסקנות הדו"ח ולפעול באמצעותו למען העצמת הלשכה. חרטנו על דגלנו לפעול בשקיפות ולנהל ממשל תאגידי מסודר אשר יהווה יסוד לפעילות אפקטיבית וטובה מול כלל הגורמים אשר תומכים במהלך. אנו מחויבים ליישום מידי של המלצות הדו"ח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email