הוועדה הבין דורית – צופה פני עתיד

סו"ב דוד בכר, מעריך שווי CFV, מסביר על חשיבותה של הועדה הבין דורית לעידוד שיתופי פעולה בין סוכן צעיר לבין סוכן ותיק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכוח הארגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה מניעים ומנתבים את פעילותה. עיקר עבודתה של הוועדה הבין דורית בלשכה מתבססת על שיתופי פעולה ומיזוגים בין סוכני ביטוח צעירים וותיקים. ללא יומרות, היעדר פעילותה של הוועדה הבין דורית, כוועדת תיאום בלשכה, כמובן, תביא באופן חד-חד ערכי לפגיעה בזכותה של  הלשכה להתקיים וכמו כן, בהינתן התועלות המתקבלות מיתר הוועדות המקצועיות בלשכה.

פערי הדורות ניכרים באופן בולט אצל סוכני ביטוח חברי הלשכה וככל הנראה גם אצל אלה אשר אינם חברי לשכה.

מנתוני הלשכה עולה כי במחוזות דרום, צפון, שפלה, השרון, ירושלים ותל אביב, החלה מגמה של "הזדקנות" אוכלוסיית סוכני הביטוח,, כלהלן:

מחוזגיל ממוצע 40גיל ממוצע 55גיל ממוצע 59
    
חיפה והצפון 910171
השרון 475439
תל אביב ומרכז2232977
ירושלים  390
השפלה 438151
באר שבע 144 
סה"כ22199  (51%)2128  (49%)
טבלה א' – שנת 2015
מחוז/גיל22-2930-3940-4950-5960-6970-114סה"כ
הדרום11932354024151
הצפון161792542263122041191
השפלה20111164132141121689
השרון162062511932381921096
ירושלים847669312278414
תל-אביב232042562593072851334
סה"כ84766102393811609044875
טבלה ב' – שנת 2020
מחוזצעיריםותיקים
 כמותשיעורכמותשיעור
     
דרום5234%9966%
צפון44938%74262%
שפלה29543%39457%
השרון47343%62357%
ירושלים12129%29371%
תל-אביב48336%85164%
     
סה"כ  48751873ממוצע 37%3002ממוצע 63%

חלוקה שרירותית של חברי הלשכה לשתי קבוצות:  1. לצעירים (עד גיל 49); ו-2. וותיקים (מגיל 50)
על בסיס נתוני שנת 2020, גילאי 50 וצפונה (בבחינת סוכנים ותיקים) מהווים כ–63%  מכלל חברי הלשכה

מהנתונים עולה באופן ברור כי אוכלוסיית הוותיקים היא "השולטת" כיום בלשכה וככל שמגמה זו מתעצמת, הרי שנשקפת סכנה ברורה להמשך קיומה של הלשכה, על כל המשתמע מכך.

הוועדה הבין דורית שמה לה למטרה לבלום מגמה זו על ידי פעילות ענפה, שכוללת, בין היתר, סדנאות הוליסטיות לסוכנים, בעלות היבטים משפטיים, מסחריים ומיסויים, המהווים נדבך לכל שיתוף פעולה, מיזוג או רכישת תיק ביטוח.

חשוב להבין כי תהליכי המיזוג ושיתופי הפעולה בעולם סוכנויות הביטוח אינם דומים לתהליכי המיזוג ושיתופי פעולה בעולמות האחרים, מעצם המורכבות המקופלת במקצוע סוכן ביטוח, תוך הבחנה בשותפות מלאה או חלקית.

שותפות מלאה פירושה מיזוג כולל, כאשר סוכנים חוברים יחד, לשותפות בין יחידים ובין תאגיד, ביחס כפי שסוכם בין הצדדים ועל פי פרמטרים שקבעו.    

החלפת מידע

שותפות חלקית, מאידך, הינה שותפות על בסיס השלמה הדדית, בין סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי וביטוח בריאות לבין סוכן ביטוח אחר העוסק בתחום ביטוח החיים ובתחום הפיננסי. בשותפות מסוג זה קיימת אופציה לתקופת ביניים, אשר במסגרתה יבחנו הצדדים האחד את השני טרם מכירת תיק הביטוח והסדרת התנאים הכלכליים.

מטרת הוועדה הבין דורית ליצור הליך מוצע לשלבי התקשרות כגון: איתור שיתופי פעולה ומיזוגים בין סוכני ביטוח (בדגש בין סוכני ביטוח צעירים וסוכני ביטוח ותיקים), בחינת בסיס ההתקשרות בהתאם למצב קיים ובכפוף לבדיקת נאותות והערכת שווי (המונעות "עקיצות" או קניית "חתול בשק").

הערכת שווי תיק ביטוח או זכות בעלות בסוכנות ביטוח קיימת (בשים לב להבדל בין השניים) יש בה לשקף הגינות מרבית, עובר לשיתופי פעולה בין סוכן צעיר וסוכן ביטוח ותיק, שעשויה למעשה להשתנות לגבי כל בעל עניין בנפרד, עם תוצאה שונה. בנוסף, יש לתת את הדעת להיבטי מס, אופי, כמו גם לאופן ההתקשרות בין הסוכנים.

מספר מילים כמעריך שווי עסקים: הפער הדורי בענף סוכני הביטוח, הכולל בחובו קונפליקטים מובנים, השקפות שונות ודרכי התנהלות שונה, מביא לכך ששיתופי פעולה בין סוכן ביטוח צעיר לסוכן ביטוח ותיק טומנים בחובם מורכבות הדורשת בדיקה מקיפה ומדוקדקת ולשם כך בדיוק הוקמה הוועדה הבין דורית.

לסיכום, סוכן ביטוח צעיר המחובר לעולם החדש רואה בסוכן הוותיק בעל ניסיון ולהיפך. שונות זו יוצרת החלפת מידע וקבלת החלטות שמקדמת את העסק ומובילה לשיתופיות בריאה. פעם נוספת, מטרת הוועדה לייצר מודעות בין סוכן צעיר לסוכן ותיק, כאשר בכוונתה להעביר את השיח בעתיד הקרוב, לשולחנות עגולים, במטרה לייצר ערך מוסף ולהציפו.

הכותב הוא CLU, CFP,CFV , חבר הועדה הבין דורית, מנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email