הופיע ספרו של עו"ד אורי אורלנד: "מדריך מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות)"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בימים אלה ראה אור ספרו של עו"ד אורי אורלנד, "מדריך מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות)", בהוצאת "פוליסה". המדריך, כדברי המחבר, נועד לשמש ככלי פרקטי-מקצועי, שמקומו על שולחן העבודה.

המדריך כולל יותר מ-300 עמודים של חומר מקצועי-לימודי, והוא כולל הסברים בלשון בהירה על ביטוחי רכוש ואחריות בכלל, וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות. במדריך ניתוח של פוליסות שכיחות, כמו "אובדן רווחים" ושכיחות פחות, כמו "אחריות בעלי מחסנים".

בין היתר, כולל המדריך פרק מורחב לביטוח "אחריות נושאי משרה", ביטוח האחריות המורכב ביותר. במדריך נסקרות פוליסות ביטוח רבות מתחום הרכוש והאחריות, תוך שימוש במתכונת אחידה של הסבר: מטרת הפוליסה, הכיסוי הבסיסי, סכום הביטוח, דרך חישוב הפרמיה, השתתפותו העצמית של המבוטח בתביעות, וכן נקודות להדגשה.

בנוסף, כולל המדריך פירוט שינויים מומלצים בפוליסות ביטוח גולמיות ופירוט שינויים מקובלים בחריגיהן, תוך התייחסות לסבירות השינויים המוצעים, על פי המקובל בשוק הביטוח, לקסיקון למונחי ביטוח כללי ודוגמת שאלון לניתוח צורכי ביטוח של ארגון. המדריך הופק במתכונת של אוגדן, כדי לאפשר עדכונו על פי השינויים בתחומי הביטוח והמשפט.

הוא מיועד בעיקר לסוכני ביטוח ולעובדי סוכנויות ביטוח, להם הוא אמור לסייע בצמצום פער הידע שבינם לבין מבטחים, לחתמים, לאנשי תביעות, לאחראים על ביטוח בארגונים ולכל אדם המתעניין בנושא.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email