הוראות חדשות: הממונה על שוק ההון מסדיר את ענף ביטוח תאונות אישיות

נוכח השיווק הבעייתי של החברות ומודעות נמוכה מצד המבוטחים, ברקת ממליץ על פוליסה אחידה המתחדשת כל שנתיים בהסכמת המבוטח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, פרסם טיוטת הוראות חדשות המסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות. לטענת הרשות, "בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח, שיווק זה אופיין בבעיות רבות, הנוגעות לאיכות המכירה שהובילו למודעות נמוכה מצד המבוטחים. נוכח הכשלים פעלה רשות שוק ההון רבות בשנים האחרונות בתחום ביטוח התאונות האישיות, לרבות עריכת ביקורות ובירור פניות ציבור. ההוראות שמתפרסמות הן צעד נוסף הנדרש לצורך אסדרת ענף זה ומטרתן להבטיח הליך מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי למבוטח".

יש לציין, כי ביטוח תאונות אישיות מבטיח למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע במועד הצירוף במקרה של נזקים, דוגמת מוות, נכות ושברים שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה.

לדברי ד״ר ברקת: "ההוראות שפורסמו מסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות והן עושות זאת באופן מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו. אני מאמין שההסדרה הנוכחית של הענף, תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח, והליך יישוב תביעות הוגן ושקוף".

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן

ההוראות החדשות כוללות, בין היתר:

הגדרת פוליסה מקיפה (אחידה) – כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה. במסגרת ההוראות נקבע כי כל פוליסת תאונות אישיות תכלול כיסויי למוות, נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה – כיסויים שיבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח.

שיפור הכיסוי הביטוחי – כיום כוללות הפוליסות חריגים רבים ו"אותיות קטנות" שמובילות לכך שתביעות מבוטחים רבים נדחות או לא משולמות במלואן. ההוראות החדשות קובעות הגדרה רחבה למונח "תאונה", כמו כן, שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יהיו רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר.

פוליסה דו שנתית מתחדשת בהתאם להסכמת המבוטח – בבדיקות שערכה רשות שוק ההון התגלה כי המודעות של המבוטחים לקיומו של הביטוח היא נמוכה כמו גם ההיכרות עם תוכן הכיסוי. על מנת להבטיח מודעות ואקטיביות מצד המבוטחים נקבע כי המבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה.

שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות – הסיבה המרכזית למודעות הצרכנית הנמוכה כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת ההוראות נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות. הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון, בין היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא אגב מכירת ביטוח אחר. בנוסף, תדרש חברת הביטוח לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה כי מדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.

מכירת הפוליסה תתבצע רק על ידי בעל רישיון – צעד משמעותי נוסף שמטרתו לשפר את איכות הצירוף לביטוח תאונות אישיות לנוכח הכשלים שנתגלו היא הקביעה כי כל פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין על ידי בעל רישיון, כלומר, סוכן ביטוח או חברת ביטוח.

שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה – כיום, במקרים רבים, מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידה. במסגרת ההוראות נקבע כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email