הוראת שעה: תקופת הריסק הזמני תוארך לשנה

מטרת המהלך למנוע פגיעה בקרנות הפנסיה וקופות הביטוח של עובדים שהוצאו לחל"ת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר ישראל כץ, חתם על הוראת שעה שתכליתה מניעת פגיעה בכיסויים הביטוחיים של ציבור החוסכים שהוצאו לחל"ת או שצומצם היקף העסקתם.

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ולנוכח המצב הייחודי במשק, קידמו שר האוצר והממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, תיקון תקנות שיאריכו את תקופת הריסק הזמני האוטומטי ל-12 חודשים בקרנות הפנסיה החדשות ובקופות הביטוח, לרבות בקופות הביטוח עליהן לא חלו התקנות מלכתחילה. בנוסף, נקבע כי עובדים שהיקף העסקתם נפגע, ושכרם פחת בשיעור של לפחות 20%, יהיו זכאים לשמר את הכיסוי הביטוחי על מלוא השכר, לתקופה של עד 12 חודשים.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

מרשות שוק ההון נמסר כי הוראת שעה זו תאפשר לאותם עובדים לשמור על הכיסויים הביטוחיים שלהם גם בתקופה בה הם לא מועסקים או עובדים בחלקיות משרה.

"מטרת הוראת השעה עליה חתמתי הינה לשמור על ציבור העובדים שתנאי עבודתם השתנו בשל השלכות משבר הקורנה ובאופן שמאפשר לו לשמור על הרובד הביטוחי בחיסכון ארוך הטווח שלו. אמשיך לפעול על מנת למזער את השפעות המצב הנוכחי על ציבור העובדים", אמר שר האוצר.

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "החיסכון הפנסיוני הינו החיסכון החשוב ביותר של העובדים, והכיסויים הביטוחיים הכלולים בו מהווים נדבך משמעותי בו. הוראת השעה דואגת לכך שכיסויים אלה לא ייפגעו בתקופה זו של אי וודאות כלכלית. מדובר בצעד נוסף אותו התחייבנו לקדם בתכנית אותה הצגנו בתחילת משבר הקורונה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email