הושג הסכם עם הוועד – הפניקס תפטר 350 מעובדיה

המפוטרים, על רקע הקורונה, יקבלו תנאי פרישה משופרים; תבוטל הפחתת השכר הרוחבית – החברה תחסוך כ-150 מיליון שקל בעקבות ההסכם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר משא ומתן עם ההסתדרות וועד העובדים, הודיעה חברת הפניקס ביטוח כי הגיעה עם הצדדים להסכם על פיטורי 350 מעובדי החברה. מדובר ב-10% ממצבת כוח האדם בהפניקס.

על פי דיווח החברה: "בעקבות השפעת משבר הבריאות העולמי עקב נגיף הקורונה על המשק הפיננסי ככלל ועל החברה בפרט, החליטה הפניקס להאיץ תוכנית לשינוי המבנה הארגוני לצורך שיפור השירות והתפעול למבוטחים ולסוכנים, קיטון הוצאות הפניקס והתאמתה לתנאי התחרות ותנאי השוק המשתנים".

שמידוב | באדיבות המצולם

כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, המשא ומתן בין ועד העובדים להנהלה היה תקוע, ויו"ר ועד העובדים אורן שמידוב דרש לבטל את הפחתת השכר הרוחבית שהוצעה בכתב ההסכמות ממרץ 2020 ואף איים בצעדים ארגוניים. עם זאת, ציין שמידוב, שהוועד מנהל את המשא ומתן גם מתוך אחריות כבדה לחוסנה של החברה.

פרישה מרצון

על פי ההסכם הקיבוצי שגובש:

  1. התאמת המבנה הארגוני. הצדדים הסכימו על התאמת כוח האדם בדרך של צמצום היקף העסקה של כ-10% מעובדי הפניקס וזאת בתנאי פרישה מיוחדים שסוכמו בין הצדדים.

בהתאם, החל מיום 1 ביולי 2020 תוצע לעובדים הקבועים בהפניקס תוכנית פרישה מרצון בתנאים מיטיבים ונדיבים שסוכמו בין הצדדים.

2. מבוטלת הפחתת שכרם של עובדי הפניקס בשיעור 6%. ההפחתה אשר נקבעה בכתב ההסכמות מבוטלת, ושיעור הפחתה זה יוחזר רטרואקטיבית ממשכורת חודש מאי 2020.

3. תוספת השכר לשנת 2020 (על פי ההסכם הקיבוצי לשנים 2019 עד 2021 שנחתם ביום 6 במאי 2019) מבוטלת. גם המקדמה על חשבון תוספת שכר עתידית שהייתה אמורה להיות משולמת באוקטובר 2021 בנוגע לשנת 2022 ואילך, כפי שנקבעה בכתב ההסכמות, מבוטלת.

4. תוספת השכר לשנת 2021 תגדל לשיעור ממוצע של  4.7%. זאת, במקום 3.04%, בהתאם לעקרונות של הסכם קיבוצי 2019 ,ותינתן לעובדים אשר יהיו זכאים לכך על פי הסכם קיבוצי 2019.

בנוסף, הפניקס החליטה כי הפחתת שכרם של מנהלי הפניקס הבכירים, בשיעור של 8%-10%, אשר נקבעה בכתב ההסכמות תמשיך לחול במהלך שנת 2020, והיא תבוטל החל מיום 1 בינואר 2021. שכרם של יו"ר החברה ומנכ"ל החברה ישוב לקדמותו החל מיום 1 ביולי 2021.

ויתור על שכר

כמו כן, הדירקטורים מטעם בעלי השליטה בחברה הודיעו על ויתור שכר הדירקטורים השנתי בהיקף מצטבר מוערך של כמיליון שקל לו הם זכאים, והעברתו לקרן לסיוע כספי לעובדים שהוקמה בהתאם לכתב ההסכמות.

הפניקס מעריכה את החיסכון הכולל השנתי מיישום ההסכם הקיבוצי ופעולות התייעלות נוספות שביצעה בעקבות משבר הקורונה, כמו צמצום עלויות ספקים וקיצוצים נוספים, בסך של כ-150 מיליון שקל ואת עלות יישום ההסכם הקיבוצי, לרבות ההטבות לעובדים שיפוטרו וביטול הפחתת השכר לעובדי הפניקס, בסך של כ-50 מיליון שקל.

הנהלת הפניקס מסרה כי היא "מודה לוועד העובדים ולהסתדרות על שיתוף הפעולה ולקיחת אחריות משותפת לעתיד החברה, שהופגנה לאורך ההתדיינות בתקופה מאתגרת זו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email