הזדמנות לעתיד טוב יותר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השימוש באג"ח המיועדות ברמת המאקרו נבחנה שוב ושוב על ידי הרגולטורים השונים וגם באקדמיה ובדיונים פומביים. המודל שיושם עד כה כלל הקטנת הסיכון ככל שגיל החוסך עולה. במצב זה, יושם מודל כך שהחל משנת 2024 יגדל רכיב האג"ח המיועדות לחוסכים המבוגרים על חשבון הקצאה לחוסך הצעיר. הגדלת הסובסידיה באמצעות האג"ח המיועדות לפורשים נועדה לשמור על יציבות ההכנסה של הפורש, ומונעת את התנודתיות בהכנסתו הנובעת מחשיפה לשוק ההון.

בנוסף, בשל הוראות הרגולטור הופסק כמעט לחלוטין שיווק ביטוחי המנהלים והשוק כבר דהר לתוך קרנות הפנסיה. במצב הנוכחי, החיסכון הרב המנותב לקרנות הפנסיה מייצר קצב גידול אדיר בהקצאת האג"ח המיועדות.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

אם נוסיף את סביבת הריבית הנמוכה באג"ח בשוק לעומת הריבית המובטחת באג"ח המיועדות, קיבלנו סיר לחץ עצום על החוב הממשלתי, שהוביל לתוכנית השאפתנית יותר, אשר בימים אלו מתפרסמת.

הפסקת הסובסידיה תאפשר לגופים המוסדיים להפנות את הכספים הצבורים שהושקעו באג"ח מיועדות אל שוק ההון. מן הראוי לנצל את השעה ולחייב את הגופים המוסדיים להפנות את הכספים הללו להשקעה ארוכת טווח בתשתיות ובפרויקטים לאומים במדינת ישראל, ואף במיזמי טכנולוגיה ישראלים. מצב זה עדיף על יציאת כספים אלה להשקעות בחו"ל. בדרך זו נשאיר את ההון של החוסכים להשקעות בארץ דבר שיתרום לצמיחת כלכלת המדינה ולרווחת אזרחי ישראל.

אי ודאות

יש לציין כי מי שפורש בימים אלו לפנסיה וקצבתו משולמת מקרן פנסיה נהנה מיציבות חלקית על הכנסתו בפרישה. עבור החלק הנותר מהכנסתו של הפורש צריך הגוף המוסדי להשיג את תשואת המטרה. לכן קיימת תנודתיות בהכנסתו שמייצרת אי ודאות עבור הפנסיונר. במצב הנוכחי 40% מהסכום הנותר מושקע בשוק ההון ואמור לייצר תשואה שנתית של כ-3.5% על מנת שהכנסת הפנסיונר לא תשחק.

משרד האוצר צריך לבחור במדיניות בה לפורשים תהיה יציבות כמעט מלאה על 100% מהכנסת הפנסיונר. ויתור לחלוטין על האג"ח המיועד תוך הבטחה עתידית להשגת ריבית מינימום עלולה לזעזע את מערכת השיקולים בחיסכון ארוך טווח ואף להעמיק את חוסר השוויון בין מוצרי החיסכון הפנסיוני בזמן פרישה. לא בטוח שהחוסכים הצעירים יבחרו שוב בקרנות הפנסיה כמוצר לטווח הארוך רק על בסיס הבטחה כי בעוד 30-40 שנה אולי ייהנו מהגנה לתשואה. נוכחנו כבר לראות כי התשואות בקרנות הפנסיה המקיפה עם 30% אג"ח מיועד בעיקר מייצרות הבדל בתשואה עודפת מול קופות הגמל אשר אינן נהנות מסבסוד אג"ח מיועד בטווחי זמן בהן השוק ירד. כעת, אם תבוטלנה האג"ח המיועדות השיקול הזה ייעלם משולחן הניתוחים.

הורדת הריבית

אזכיר כי רבים מהגופים המוסדיים כבר היום משתמשים בפורטפוליו של תיק נכסים מנוהל Asset and Liability Management המייצר "החלקה" של התשואה לטווח ארוך ומאפשר כמעט את אותה תוצאה של האג"ח המיועדות אך לא כתחליף מלא להקצאת אגח על 100% מהצבירה.

כמו כן, להורדת הלחץ התקציבי יש לשקול את הורדת הריבית על האג"ח המיועדות לרמת הריבית התעריפית של 4.26% ובכך להפוך את קצבת הזקנה מקרן הפנסיה לקצבה בטוחה ללא תנודות מעבר לשיעור עליית המדד.

תוכנית משרד האוצר מדברת עד כה רק על ציבור החוסכים בקרנות הפנסיה, מה לגבי שאר האזרחים החוסכים בביטוחי המנהלים וקופ"ג? על רקע הודעת משרד האוצר וברוח הגברת התחרות במשק, יש לאפשר הגנה על הקצבה לכל החוסכים לאחר פרישה. בכך ניתן לכלל אזרחי מדינת ישראל לקבל יציבות ובטחון בגיל הפרישה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email