הזמן דופק : מבוטח הודיע לחברת הביטוח על אירוע הנזק באיחור והתביעה נדחתה

התובע רכש פוליסת ביטוח דירה אצל הפניקס. בעקבות מזג אויר סוער נפגע גג הרעפים של ביתו ומים חדרו וגרמו לנזק. התובע תיקן את הגג ורק לאחר כ־4 חודשים פנה להפניקס בדרישת פיצוי בגין הנזקים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו של יוסי קמר, על ידי עו"ד דן הדר כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ על ידי עו"ד י. עובדיה. פסק הדין ניתן בהעדר הצדדים, מפי כבוד השופטת חנה קלוגמן.

עובדות המקרה: מדובר בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נזקי סערה. התובע רכש פוליסת ביטוח דירה אצל הפניקס. בעקבות מזג אויר סוער נפגע גג הרעפים של ביתו ומים חדרו וגרמו לנזקי רטיבות בבית. התובע תיקן את הגג ורק לאחר כ־4 חודשים פנה להפניקס בדרישת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו. הפניקס דחתה את התביעה במכתב ששלחה לו.

טענות הצדדים: לטענת התובע, רק לאחר שתיקן את הגג בעצמו על ידי גגן וזה הפנה את תשומת לבו לזכויותיו על פי הפוליסה, הוא הבין, שהיא מקנה לו כיסוי ביטוחי. לטענתו, העיכוב קרה בתום לב, ובזמן אמת ביקש לתקן את הגג באופן מידי כדי למנוע את המשך הנזילה בבית. מועד האירוע הביטוחי היה ביום סוער בכל רחבי הארץ, והדבר היה ידוע ומוכר לכל, והתיקון שנעשה הוא נקודתי באזור שנפגע. הפניקס דחתה את דרישת התובע בטענה, שבעת בדיקת השמאי מטעמה הנזקים כבר תוקנו, כך שלא ניתן היה לבדוק את מהות הנזק והיקפו. לטענתה, נגרם לה נזק ראייתי כתוצאה מכך שלא קיבלה הודעה בזמן אמת, אלא באיחור של מספר חודשים ולאחר שהנזק תוקן.

כמו כן טענה, כי התובע הפר את תנאי הפוליסה כאשר פנה אליה לראשונה לאחר כ־5 חודשים, שעה שלפי תנאי הפוליסה היה עליו לעשות זאת באופן מידי. התובע הפר את הוראות סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח, כאשר לא דיווח לחברת הביטוח על האירוע מיד לאחר התרחשותו, אלא כעבור מספר חודשים ולאחר תיקון הנזק.

פסק הדין: בית המשפט ציין, כי אין מחלוקת, כי התובע רכש פוליסת ביטוח דירה מהפניקס, שהייתה בתוקף במועד האירוע, וכי הפוליסה מכסה נזקי סערה באופן עקרוני. המחלוקת שבין הצדדים התמקדה בשאלה האם כתוצאה מ"ההודעה המאוחרת" על ידי המבוטח למבטחת על מקרה הביטוח איבד הוא את הכיסוי הביטוחי. בית המשפט ציין, כי הפסיקה קבעה, ש"הודעה מאוחרת" איננה מבטלת את הכיסוי הביטוחי, אלא גוררת בדיקת הנסיבות של כל מקרה ומקרה. אין ספק, שיש להודיע על "אירוע ביטוחי" בהקדם האפשרי, ולכל הפחות במועד בו עדיין יכולה המבטחת לבדוק את הנזק. במקרה הנדון אין מחלוקת, כי ההודעה למבטחת ניתנה לאחר תיקון הנזק העיקרי. בית המשפט הסכים עם הפניקס, שבמצב דברים כזה קיים קושי בבדיקת הנזק, אך לא קיבל את הטענה, שהדבר גורם באופן אוטומטי לביטול הכיסוי הביטוחי. כאשר חל עיכוב בפנייה לחברת הביטוח ובמיוחד כאשר החלק העיקרי של הנזק תוקן, חובת ההוכחה החלה על התובע קשה יותר ובעייתית, עד כדי כך, שייתכן ותביעתו תדחה כאשר יתעוררו ספקות לגבי מהות הנזק וגובהו.

בית המשפט קבע, כי שלבי בדיקת הנפקות המשפטית של ההודעה המאוחרת הינם כדלקמן:
א. המועדים הרלבנטיים הן של מקרה הביטוח והן של ההודעה.
ב. האם היו סיבות מוצדקות ל"הודעה המאוחרת"?
ג. האם ההודעה המאוחרת מנעה מהמבטח את ברור חבותו או היקפה?

במקרה הנדון, אין למעשה מחלוקת מתי אירע הנזק, וכי ההודעה לחברת הביטוח נמסרה רק מספר חודשים לאחר מכן, ולאחר שתוקן הנזק העיקרי. בנסיבות אלו יש לתת מענה לשתי השאלות הנוספות שפורטו לעיל. בית המשפט ציין, כי במקרה הנדון, לאחר ששמע את התובע, התרשם מאמינותו וקיבל את הסברו לעיכוב שחל במתן ההודעה. התובע לא היה מודע לקיום הכיסוי הביטוחי, ולכן לא פנה לחברת הביטוח.

התובע פעל להקטנת נזקיו, ומכאן הקטנת תביעתו מחברת הביטוח. בית המשפט קיבל את עדותו שהוא ביקש לבצע את התיקון באופן מידי על מנת למנוע את המשך הנזילה לתוך הבית. תיקון מידי זה הקטין את הנזק והפניקס יצאה מכך נשכרת. אין זה המקרה שההודעה המאוחרת מנעה הקטנת הנזק או גרמה להאדרתו. אומנם, המצב האידאלי היה ליידע באופן מידי את חברת הביטוח, ובשיתוף פעולה עמה לזמן את הגגן לתקן את הגג בהקדם האפשרי, אך משהדבר לא נעשה, יש לבדוק את הנסיבות לכך בהתאם להוראות החוק.

בית המשפט הדגיש, כי קיבל את הסברו של התובע לכך שלא היה מודע שיש לו כיסוי ביטוחי והייתה סיבה מוצדקת להודעה המאוחרת. לפיכך, בית המשפט דחה את טענות הפניקס וקבע, כי היה לתובע כיסוי ביטוחי ועליה לשלם לו תגמולי ביטוח בגין הנזק שנגרם לו עקב הסערה. בית המשפט חייב את הפניקס לשלם לתובע את גובה הנזק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן שכר טרחת עו"ד בתוספת מע"מ, החזר אגרה ושכר עדות הגגן.

**עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז תל אביב והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email