החדשנות – מחולל התחרות העיקרי בענף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"גם שנת 2017 תאופיין בסביבה עסקית מאתגרת, בדומה לשנתיים הקודמות, אשר תמשיך להעיב על ענף הביטוח ובפרט על פוטנציאל הרווחים ויכולת בנית הכרית ההונית מרווחים שוטפים. הסביבה העסקית תמשיך להיות מושפעת להערכתנו מצמיחת תמ"ג מתונה יחסית, סביבת ריבית ואינפלציה נמוכות, יציבות בתלילות העקום לצד תשואות תנודתיות בשוק ההון וחשיפה לעומס רגולטורי, המעודד תחרות במקטעים מסוימים". כך עולה מתחזית חברת דירוג האשראי, "מידרוג", לענף הביטוח ב־2017. עם זאת, כלכלני מידרוג מדגישים כי "נקודת האור העיקרית של חברות הביטוח הינה ההקלה הצפויה במשך תקופת היישום של סולבנסי 2, והנחיות חדשות שצפויות להקטין את דרישות ההון בתקופת המעבר ביחס למתכונת המקורית ולתת מרווח נשימה משמעותי כדי להסתגל למצב החדש".

בסביבה העסקית צפויות סביבת ריבית ואינפלציה נמוכות | צילום: fotolia

יציבות חברות הביטוח

בהיבט תמהיל ההשקעות, צופים כלכלני מידרוג כי "נמשיך לראות השקעות הולכות וגוברות של חברות הביטוח בנכסים שאינם סחירים בחיפוש אחר תשואות עודפות, כגון נדל"ן, קרנות הון סיכון, תשתיות והמשך חשיפה לתיקי משכנתאות בנקאיים, אשר ברמה המשקית מגדילה את הסיכון הסיסטמתי למערכת הפיננסית". בתחום ביטוח החיים, מציינת מידרוג לחיוב את הקיטון המתמשך בסיכון עתודות ביטוחי החיים, תוך הקטנת החשיפה לפוליסות מבטיחות תשואה בפרמיות ובעתודות; "עובדה זו, בניגוד למצב במדינות מערב אירופה בהן יש שיעור ניכר של פוליסות מבטיחות תשואה, אמורה בטווח הארוך יותר לתמוך ביציבות חברות הביטוח ולהקטין את הרגישות שלהן לשינוי הריבית ותשואות שוק ההון", היא טוענת. במידרוג רואים את החדשנות הטכנולוגית כמחולל תחרות עיקרי בענף הביטוח בטווח הזמן הבינוני־ארוך. "מבטחים שלא יתאימו את המודל העסקי ובפרט את מודל ההפצה בחלק מהמוצרים ובפרט במוצרים בעלי פוליסה אחידה, עשויים לחוות שחיקה משמעותית בפרופיל העסקי. עם זאת, חדשנות זו מביאה אתה גם הזדמנויות למוצרים חדשים ובפרט בתחום הסייבר,“ מסכמים כלכלני מידרוג.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email