הממונה ברקת: הצהרות הבריאות יכללו שאלות על חשיפת המבוטח לקורונה

טיוטת החוזר שפורסמה מפרטת כי מדובר בהצהרות הבריאות שמחתימות החברות בעת הצטרפות לכיסויי ביטוח שונים • הלשכה: "יש מקום לניסוח תנאי חיתום מדוייקים יותר"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בעת רכישת פוליסת ביטוח המבוטח מעביר את הסיכון הביטוחי לחברת הביטוח. נוכח התפרצותו של וירוס הקורונה בישראל ובעולם, עלה הצורך לאפשר ביצוע התאמות מידיות בהצהרות הבריאות שנדרשים מבוטחים למלא טרם הצטרפותם לביטוח".

כך נכתב בטיוטת חוזר דרמטית שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, המיועדת לחברות הביטוח.

"לאור האמור, מוצע לתקן את חוזר גופים מוסדיים 'הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל' ולקבוע שאלות חיתום שניתן יהיה להוסיף באופן מידי להצהרות הבריאות של ענפי הביטוח שעשויה להיות להם השפעה משמעותית בשל התפרצות וירוס הקורונה", נכתב בטיוטת החוזר.

ביצוע התאמות מידיות בהצהרות הבריאות. צילום: shutterstock

ביצוע התאמות מידיות בהצהרות הבריאות. צילום: shutterstock

ההוראות יחולו על הכיסויים הבאים: ביטוח חיים, ביטוח חיים למשכנתה, מחלות קשות, השתלות, תרופות ונספח אמבולטורי. "זאת מכיוון שענפי ביטוח אלה עשויים להיות מושפעים באופן שאינו זניח מהגדלת הסיכון בעקבות התפרצות וירוס הקורונה", מוסבר בטיוטה.

בהיעדר הנחיות מרשות שוק ההון, פועלות החברות היום כראות עינן; חלקן מסרבות בכלל לבטח מי שחלה בקורונה, אחרות מוכנות רק לאחר שלושה חודשים או חצי שנה מהבדיקה השלילית השנייה.

על פי הטיוטה: "על מנת לאמוד את הסיכון הביטוחי של המבוטח, חברות הביטוח משתמשות בהצהרות בריאות. בהתאם לחוזר, חברת ביטוח שמבקשת לעשות שימוש בהצהרת בריאות נדרשת להעביר את ההצהרה חדשה או את השינויים הנדרשים בהצהרה הקיימת לממונה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.

"עם ההתפרצות הגלובלית והמקומית של ווירוס הקורונה נוצרו לחברות הביטוח סיכונים נוספים ובלתי צפויים, העשויים לדרוש התאמה בתכניות הביטוח. לאור האמור, מוצע לאפשר לחברות הביטוח לבצע התאמות מיידיות בהצהרות הבריאות שדורשות חברות ביטוח, במסגרת הליך הצירוף לביטוח, וזאת בכדי להעריך באופן אפקטיבי יותר את הסיכונים הביטוחיים הכרוכים בכריתת חוזה הביטוח".

עדכון הצהרות הבריאות

בין התיקונים המוצעים מוצע לקבוע נוסח לשאלות שחברות הביטוח יוכלו להוסיף להצהרת הבריאות באופן מידי, וטרם מתן הודעה לממונה במטרה לקצר את לוחות הזמנים ולאפשר מענה מהיר.

הממונה מציע את השאלות הבאות: האם אושפזת עקב מחלת הקורונה;  האם בהתאם לקביעת גורם רפואי אתה כעת חולה בקורונה; האם יש חשד וקיימת אינדיקציה רפואית ראשונית, לכך שאתה חולה בקורונה (לרבות הופעת סימפטומים).

נוסח השאלות המוצע נקבע כך שיתאפשר לחברת הביטוח לדעת האם מצבו הבריאותי של המועמד לביטוח עלול להשפיע על הסיכון הגלום בכיסוי הביטוחי, באופן שאינו מייצר אפליה פסולה או פוגע בהוגנות הביטוח.

עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, מסר בתגובה: "הלשכה מברכת על המהלך ועל כל הסדרה לטובת הציבור. התיקון האמור יאפשר הסדרה חיתומית ביחס למגפת הקורונה, וזאת לצורך המשך פעילות שיווק מוצרי ביטוח לציבור. עם זאת, עיון בטיוטה מלמד כי יש מקום לניסוח תנאי חיתום מצומצמים ומדוייקים יותר, על מנת שלא לסגור את הדלת לציבור. אנו נפעל בעניין זה למול רשות שוק ההון כדי למצוא את האיזון הנכון והמתאים לעת הזו".

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, סו"ב אייל פז: "הטיוטה פותחת פתח מסוכן לחיתום גורף בהעדר ידע מדעי מבוסס על השלכות המחלה עבור אלו שנמצאו חיוביים. מאפייני המחלה והשלכותיה עודם עמומים ובכל זאת עולה הרושם מהטיוטה כי יוכנסו שאלות שאין בהם קשר חיתומי מובהק לרמת הסיכון הביטוחי.

"אישור להכנסת שאלות רוחביות מעין אלה להצהרת הבריאות עלול להכשיל את המבוטח ללא קשר לרמת הסיכון הריאלית הטמונה בהצטרפותו והיה מצופה מחברות הביטוח, בשעת משבר לאומי זה, לנהוג בסולידריות וממלכתיות כלפי הציבור.

"יתרה מכך שאלות מעין אלה בכיסוי למקרה ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה עלולה להביא לדחייה או להחרגה צמיתה גורפת אשר עלולה להיות קבועה עד תום תקופת הכיסוי. מוטב היה להגדיר שאלות מדויקות וברורות למקרה של מבוטח שמצבו הרפואי ברור לגבי הסיכון הביטוחי. בנוסף, תיחום בזמן לגבי תחולת ההגבלה החיתומית או תוספת רפואית.

סו"ב בועז בראל חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה וחבר הנהלת MDRT ישראל (MCC) מעדכן: "בחלק מהמדינות בארה"ב הרגולציה הוציאה לאחרונה איסור קטגורי על שאלות מסוימות הנוגעות לקורונה, לרבות שאלות על בידוד, שיש בהם בכדי להכשיל ולפסול את כשירותו החיתומית של המועמד להתקבל על רקע סיכונים אקטואליים וחיתומיים לא ריאליים ובלתי מבוססים".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email