החל מהשבוע הבא: חובת שימוש במסלקה הפנסיונית

ב־1 בנובמבר יחויבו סוכני הביטוח הפנסיוני להשתמש במסלקה, וייכנס לתוקפו טופס ייפוי כוח חדש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בתחילת שבוע הבא, ב־1 בנובמבר, ייכנסו לתוקפן שתי הנחיות חדשות של אגף שוק ההון והביטוח באוצר: האחת מתייחסת להחתמת לקוחות על טופס ייפוי כוח חדש, אשר יכלול בנוסף לקיים גם פוליסת ריסק פרטית, ריסק משכנתה ואובדן כושר עבודה. השנייה עוסקת בחובת השימוש במסלקה הפנסיונית נספח א‘, שעניינו קבלת מידע על הלקוח או ”פישינג“, כבר בפגישת הייעוץ הראשונה.

”מה־1 בנובמבר יתקבל מידע בנושא ביטוחי הריסק השונים ואובדני כושר העבודה, עבור כל אותן הפניות למסלקה (נספח א‘) בנושא ’פישינג‘“, מציין יובל ארנון, יו“ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה. למעשה, פעולה זו פותחת בפני סוכני הביטוח את האפשרות לקבל אינדיקציה לגבי מצב הריסק שיש ללקוח בכל המוצרים שברשותו, ולאור זאת, להתאים לו את הכיסוי המתאים לצרכיו. ”בנוסף, קבלת מידע על ריסק המשכנתה של הלקוח תאפשר לבחון כדאיות החלפת הפוליסות הנוכחיות לזולות יותר“, מציין ארנון.

הנחיית חובת השימוש בנספח א‘ מעלה תהיות באשר לנספח ב‘ 1 עליו מוחתמים הלקוחות עד סוף החודש הנוכחי. בוועדה לביטוח פנסיוני מסבירים, כי הנספחים הישנים יאפשרו לסוכנים לקבל מידע ביטוחי בלבד, ללא יכולת לבצע בהם פעולות, אלא אם הלקוחות יוחתמו מחדש על טפסי ב‘ 1. עוד צוין, כי הרגולטור יחייב כל סוכן להודיע בכתב ללקוחות, אשר חתמו על טפסים אלה לפני ה־1 בנובמבר 2015, כי ייפוי הכוח שנתנו מתייחסים גם לביטוחי ריסק ולא רק לקבלת מידע.

בכל הנוגע לפגישות סוכנים עם לקוחות פנסיונים חדשים, ההנחיה החדשה מחייבת פנייה למסלקה הפנסיונית כבר בפגישה הראשונה. ללא מידע שיוחזר מהמסלקה במסגרת נספח א‘, העוסק כאמור בקבלת מידע על הלקוח, לא תהיה אפשרות לצרפו למוצרים פנסיוניים. חידוד נוסף, מתייחס לאי חיוב כספי של לקוחות בפנייה למסלקה במקרה שבו סך הצבירה לא עולה על מיליון שקלים, או כאשר סך המוצרים הפנסיוניים לא עולה על שלושה מוצרים.

הסוכנים כבר מכינים עצמם ליישום ההנחיות החדשות: עד כה נרשמו לשירותי המסלקה כ־1,300 סוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה, והשאר צפויים להצטרף בקרוב.

לחוזר ייפוי הכוח של האוצר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email