הטקסונומיה של האיחוד האירופי: מהי וכיצד להשתמש בה?

כיצד חברות צריכות לדווח על השפעות העסק שלהן על האקלים? ואיך לדווח על השפעות שינויי האקלים על העסק שלהן? סו"ב יוסי מנור, חבר ועד ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה, מפרט את ההמלצות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת המומחים הטכניים למימון בר־קיימא שהוקמה על ידי הנציבות האירופית פרסמה את הדו"ח הטכני שלה בנושא הטקסונומיה של האיחוד האירופי. דו"ח זה מלווה במדריך למשתמש, המספק סקירה מהירה של טקסונומיה, מהי ואיך להשתמש בה בפועל.

הדוח מפרט את ההמלצות בפני הנציבות. פיתוח פעולות שהוקצו לביצוע התקנה להקמת טקסונומיה של האיחוד האירופי.

מנור | צילום: באדיבות המצולם

הנציבות פיתחה הנחיות חדשות לדיווח על אקלים. ההנחיות החדשות ישלימו את ההנחיות הקיימות הלא־מחייבות בנושא דיווח לא־כספי שפורסמו במסגרת הוראת הדיווח הלא־פיננסי. ההנחיות ידריכו חברות כיצד לדווח על ההשפעות של העסק שלהם על האקלים ועל ההשפעות של שינויי האקלים על העסק שלהן.

הנחיות אלה מציעות גילויים הקשורים לאקלים עבור כל אחד מחמשת תחומי הדיווח המפורטים בהוראת הדיווח הלא־פיננסי: (א) מודל עסקי (ב) מדיניות ובדיקת נאותות (ג) תוצאת מדיניות (ד) סיכונים עיקריים וניהול סיכונים (ה) מדדי ביצוע מרכזיים.

הדרישות של הוראת הדיווח הלא־כספית חלות על חברות רשומות, בנקים וחברות ביטוח גדולות המעסיקות יותר מ־500 עובדים.

מהי הטקסונומיה של האיחוד האירופי?
ששת היעדים הסביבתיים לטקסונומיה: הפחתת שינויי אקלים; התאמת שינויי אקלים; שימוש בר־קיימא והגנה על מים ומשאבים ימיים; מעבר לכלכלה מעגלית, מניעת ומחזור פסולת; מניעה ובקרת זיהום; הגנה על מערכות אקולוגיות בריאות.

כדי להיכלל בטקסונומיה המוצעת של האיחוד האירופי, פעילות כלכלית חייבת: לתרום באופן משמעותי לפחות למטרה סביבתית אחת לפחות (ראה לעיל); אין פגיעה משמעותית בחמשת היעדים הסביבתיים האחרים; לעמוד במינימום אמצעי הגנה חברתיים.

פעילויות כלכליות שלא יכלו לתרום תרומה משמעותית או שלא עמדו בקריטריוני ה־DNSH, אינן כלולות בטקסונומיה.

הטקסונומיה אינה חובה; ליצרני מוצרים ומשקיעים אפשרות להשתמש בטקסונומיה כדי להסביר כיצד הם מתכוונים להשיג יעדים סביבתיים אחד או יותר או להשתמש במתודולוגיות האלטרנטיביות שלהם בגילויים. הטקסונומיה אינה פוסקת את הביצועים הכספיים של השקעה – רק את הביצועים הסביבתיים. המטרה הסופית היא לקבוע את מידת הקיימות של השקעה.

מי יכול להשתמש בטקסונומיה?
על פי הדו"ח: ניהול תיקי שיווק, קרנות UCITS, קרנות השקעה אלטרנטיביות, מוצרי השקעה מבוססי ביטוח (IBIP), מוצרי פנסיה ותכניות פנסיה ברי קיימא לסביבה יכולים להשתמש בהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email