ביום ראשון: כינוס ראשון של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח

פרופ' עודד שריג וד"ר יוסי בכר ישתתפו בדיון הראשון של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח. הוועדה תלמד מודלים שונים מהעולם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הדיון הראשון של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח יתקיים ביום ראשון הקרוב, בבית סוקולוב שבתל אביב. בישיבה הראשונה של הוועדה הוזמנו להביע את עמדותיהם ואת חזונם לעתיד ענף הביטוח המפקח לשעבר על שוק ההון, ביטוח וחסכון באוצר, פרופ' עודד שריג ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר ומי שעמד בראש ועדת בכר, ד"ר יוסי בכר.

הוועדה שבראשה עומד השר לשעבר גדעון סער, כוללת בנוסף גם את שמואל סלבין, לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, מנכ״ל משרד העבודה והרווחה והיועץ הכלכלי לראש הממשלה; רו״ח דורון שורר, לשעבר הממונה על שוק ההון, הביטוח וחסכון במשרד האוצר, מנכ״ל משרד התחבורה ויו״ר הפניקס; ואריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח. אליעוז רבין, מנכ"ל "דבר פשוט", לשעבר מנכ"ל חברת הביטוח עילית וממקימי "ביטוח ישיר", יכהן כמנהל המקצועי של הוועדה.

מטרות הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח 2030 הן לבחון את עתיד הענף ומתוך כך לגזור תפישה מקצועית עדכנית של סוכן הביטוח העתידי. הוועדה תלמד על מודלים מהעולם המתקדם. הוועדה הציבורית תהיה שקופה ופתוחה לציבור הרחב, סדר יומה יפורסם מראש, ודיוניה יהיו פתוחים לתקשורת. ב־18 במאי פרסמה הוועדה קול קורא להגשת עמדות הציבור.

רקע חברי הוועדה

סלבין כיהן כיועץ הכלכלי לרה"מ לשעבר יצחק שמיר, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מנכ"ל משרד האוצר, ומנכ"ל מפעל הפיס. בין תפקידי הניהול במגזר הפרטי כיהן מנכ"ל חברת הנדל"ן "מהדרין", יו"ר חברת נכסי ההסתדרות, יו"ר חברת "חדשות ישראל", ויו"ר קרן הפנסיה "מבטחים". בשנת 2007 מונה ליו"ר ועדת ההשקעות יניר, ובשנת 2009 ליו"ר חברת סלע קפיטל נדל"ן. כיום מכהן סלבין כחבר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.

עודד שריג. לשעבר המפקח על הביטוח ויוסי בכר,  מנכ"ל משרד האוצר לשעבר
עודד שריג. לשעבר המפקח על הביטוח ויוסי בכר, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר

רו"ח שורר, שכיהן כממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון בין השנים 1995־1998 ,הניח את היסודות לאגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במבנהו הנוכחי והפך אותו לגורם מקצועי מרכזי בשוק ההון הישראלי. בתקופת כהונתו נקבעו עקרונות הסדרה, עקרונות חשבונאות ונורמות לפיהן מתנהל האגף עד היום. בפן הארגוני, פעל שורר להוצאת פרסום שנתי מפורט של דו"ח הממונה, ובתקופתו נערכה לראשונה תוכנית חמש־שנתית לפעילות והוקמה מחלקה אקטוארית. הוא הוביל גיוס מסיבי של עובדים, ובסיום כהונתו נכללו באגף פי 4 עובדים מתחילתה. בפן הצרכני, כהונתו של שורר אופיינה בגישת "הצרכן במרכז" ונקבעה לראשונה חובת דיווח ללקוחות על תוכניות הביטוח, הפנסיה והגמל שלהם, הוקמה מחלקת תלונות ציבור גדולה באגף ובוצעו שינויים שנועדו להגביר את התחרות בשוק ההון, בהם פישוט הדוחות עבור הצרכנים.

סער כיהן בשורה ארוכה של תפקידים בשירות הציבורי: שר הפנים, שר החינוך, יו״ר הקואליציה, סגן יו״ר הכנסת, יו״ר ועדת הכנסת לקידום מעמד האשה, מזכיר הממשלה, עוזר ליועץ המשפטי לממשלה ועוזר לפרקליטת המדינה. כשר הוא כיהן בקבינט החברתי־כלכלי כמו גם בקבינט הביטחוני. הוא אף היה חבר מטעם הממשלה בוועדות לבחירת שופטים ודיינים ומטעם הכנסת בוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. כיום הוא מכהן בין היתר כעמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS )ומרצה במכללה האקדמית אונו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email