היטל של 40% יוטל על תשלומי חברות הביטוח לרופא בגין ניתוחים פרטיים

ההחלטה פורסמה על ידי האוצר בטיוטה עדכנית לגבי חוק ההסדרים ולפיה ייגבה ההיטל החל מראשית השנה הבאה. סו"ב מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכה: "משמעות ההחלטה היא ליטול מאזרחי ישראל את הזכות להשתמש ברפואה פרטית"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אגף התקציבים במשרד האוצר פרסם טיוטה עדכנית לגבי חוק ההסדרים לפיה ייקבע כי החל מראשית 2022 יוטל היטל בשיעור של 40% על כל תשלום שישלמו חברות הביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים לרופא או למוסד הרפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוציים. כספי ההיטל ייגבו מחברות הביטוח וקופות החולים (במסגרת שב"ן) על ידי משרד הבריאות ויועברו להכנסות המדינה. היטל זהה יוטל על מוסדות פרטיים שיספקו שירותים אלה במימון פרטי ללא כיסוי ביטוחי. באוצר מעריכים כי ההיטל יכניס למדינה כ-940 מיליון שקל בשנה.

ההחלטה בטיוטה מנומקת על ידי האוצר בצורך לשקף את העלויות החיצוניות אותן מייצרת המערכת הפרטית על הציבורית. לדברי האוצר ההיטל המוצע בשיעור 40% נקבע בין היתר: "על בסיס עלויות התקורה במערכת הציבורית שאינן קיימות בזו הפרטית, פערים ביכולת תשלומי השכר לרופאים בין המערכות השונות וכן השונות בתמהיל הפעילות בין המערכת הציבורית לפרטית באופן שפוגע במערכת הציבורית".

שינויים רבים והתפתחויות צפויים בעולם ביטוחי הבריאות בעקבות הקורונה. צילום: shutterstock
היטל על ביטוח הבריאות הפרטי מהווה פגיעה נוספת במבוטחים. צילום: shutterstock
דיווח למשרד הבריאות

על פי הטיוטה, חברות הביטוח וקופות חולים יחויבו לדווח למשרד הבריאות על המחיר ששולם לצוות הרפואי ולמוסד הרפואי בעד ניתוח שבוצע במימון פרטי, הניתן גם במסגרת מימון ציבורי. דיווח זה כולל גם מחיר של אביזרים בנוגע לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם וכן כל נתון אחר שיידרש לצורך גביית ההיטל האמור.

כמו כן, מוצע להטיל היטל בשיעור 40% גם על תשלום ניתוח במימון פרטי המבוצע ללא כיסוי של חברת ביטוח. לשם כך, מוסד רפואי פרטי יחויב לדווח למשרד הבריאות על מחירים של ניתוחים שבוצעו במימון פרטי בתחומו והם אינם מכוסים על ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

בכדי לצמצם את השפעת היטל המס על גובה דמי החבר בשב"ן, מבקשים באוצר כי הממשלה תנחה את שר הבריאות לערוך שינויים בתוכניות השב"ן ולהסיר שימושים שאינם בתעדוף גבוה בהיבט היעילות הרפואית.

פגיעה בלקוחות

סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, מסר בתגובה: "אנחנו נגיש את חוות הדעת שלנו בנושא הזה ונבחן כיצד הוא פוגע בלקוחות. משמעות ההחלטה היא ליטול מאזרחי ישראל את הזכות להשתמש ברפואה פרטית וזאת כאשר הרפואה הציבורית חנוקה. זו איוולת בלתי רגילה ביחס לאזרחים".
לעניין הטענה שההיטל ייפול על חברות הביטוח וקופות החולים ולא על המבוטחים, מסביר מורי כי הרעיון אינו ישים: "חברות הביטוח וקופות החולים לא מייצרות כסף, מי שנותן את הכסף הוא האזרח ולכן לא משנה באיזה דרך ייגבו את המס – הוא ייגבה מכיסו של האזרח שצריך לקבל את הניתוח".

לדברי מורי, באגף התקציבים מנסים לחלק את עור הדב שלא רק שלא ניצוד, אלא אף לא יהיה קיים לאחר הצעת החוק הזו.
עוד אמר מורי: "לומר שיש כאן פתרון אמיתי לחברות הביטוח או קופות חולים – כיצד הן יתגברו על המיסוי החדש – זו אמירה חסרת משמעות". לדבריו, היטל המס ייצא מכיסם של האזרחים, כך שאגף התקציבים למעשה מונע מהאזרח הפשוט רפואה פרטית".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email