היעדר שיתוף פעולה מצד מבוטח

עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על חובת שיתוף הפעולה למול החברה המבטחת - ומה ההשלכות של היעדר שיתוף פעולה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תביעת שיבוב שנדונה בבית משפט השלום ברמלה, מעלה לסדר היום את סוגיית חובת המבוטח לשתף פעולה עם חברת הביטוח ומה המשמעות של העדר שיתוף פעולה שכזה מצד חברת הביטוח – האם המשמעות היא מניעת תשלום תגמולי ביטוח ופטור לחברת הביטוח חרף הפוליסה אשר נרכשה לתשלום נזקים?.

רכב התובעת היה מעורב בתאונה מול משאית אשר היתה מבוטחת בחברת ביטוח. נהג המשאית לא התגונן וניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה. חברת הביטוח אשר ביטחה את המשאית התגוננה בטענה שנהג המשאית לא שיתף עימה פעולה לבירור חבותה ומשכך הוסר הכיסוי הביטוחי ביחס לפעולותיו של נהג המשאית ברכב המבוטח.

אי השגת גרסתו של נהג המשאית לאירוע פגעה בהליך בירור החבות של חברת הביטוח | צילום: shutterstock

בדיון שנערך בבית המשפט קיבל בית המשפט את עמדת נהגת רכב התובעת, כי מוט ברזל התעופף ופגע בשמשת הרכב ובגג רכבה וגרם לה לנזק. הנהגים עצרו בצד הדרך והחליפו פרטים וכי נהג המשאית התנצל בפניה על המקרה שאירע.

נטל ההוכחה

החוקר מטעם חברת הביטוח הבהיר כי לאחר מאמצים רבים איתר את נהג המשאית ושוחח עימו טלפונית אלא שנהג המשאית השיב כי הוא מסרב לשוחח עם החוקר וכי על החוקר לפנות דרך סוכן הביטוח מטעמו ועם קבלת הפרטים הנדרשים הוא ישיב כמקובל. החוקר העיד כי לא פנה לסוכנות הביטוח בה מבוטח נהג המשאית, ולטעמו נהג המשאית לא היה עונה גם לסוכנות הביטוח לו היה החוקר פונה אליה ומבקש לפעול כפי שביקש נהג המשאית. בדיון שנערך לא הוצגו התכתבויות בין חברת הביטוח לבין סוכנות הביטוח ביחס לתאונה נשוא התביעה דנן.

בית המשפט מדגיש כי סוגיית קיומו של כיסוי ביטוחי בסיטואציה בה המבוטח לא משתף פעולה עם חברת הביטוח לצורך בירור חבותה נדונה לא אחת בין כותלי בתי המשפט. נקבע כי הנטל להוכיח את העדר שיתוף הפעולה מצידו של המבוטח באופן אשר מונע מחברת הביטוח להקטין את חבותה מוטל על המבטחת עצמה.

בית המשפט מדגיש כי המדובר בנטל כבד אשר להוכחתו נקבעו ארבעה מבחנים:

1. המבוטח הפר את חובת ההודעה או את חובת שיתוף הפעולה;

2. המבטחת נקטה אמצעים סבירים כדי להשיג את המידע הדרוש לה כדי לזכות בשיתוף פעולה של המבוטח;

3. מחדלי המבוטח הסבו לה נזק;

4. קביעת היקפו של הנזק. 

הפחתת החבות

בית המשפט אף מתייחס למקרים דומים שאירעו בפסיקת בתי המשפט שם נקבע על ידי  בית המשפט כי אין די בעצם קיומה של אפשרות תיאורטית, שאילו המבוטח היה משתף עמה פעולה, היה עולה בידה להוכיח העדר כיסוי ביטוחי כדי להרים נטל כבד זה אשר מוטל על חברת הביטוח, אלא שעל חברת הביטוח להוכיח באמצעות ראיות את הנזק הנטען בשל העדר שיתוף הפעולה שעשוי היה להפחית או לאיין את חבותה של המבטחת. לדוגמה – אי עמידה של המבוטח בתנאי הפוליסה לעניין נהג מורשה ברכב וכיוצ"ב.

בית המשפט מדגיש כי בתביעה נשוא התאונה דנן, חברת הביטוח לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח את אי שיתוף הפעולה הנטען מצידו של נהג המשאית, וכי היה בשיתוף הפעולה כדי להביא להפחתת חבותה. יתרה מכך מוסיף בית המשפט כי חברת הביטוח כלל לא העלתה טענה כאילו קיימות נסיבות בהן היה מקום להפחתת החבות בהינתן שיתוף פעולה מלא מצידו של המבוטח.

אמצעים סבירים

חברת הביטוח לא חלקה הלכה למעשה על אופן אירוע הנזק ועל עדותה של נהגת הרכב שנפגע אשר העידה באופן כן ואמין על אירוע התאונה. בנוסף, אי הצגת הפוליסה שהופקה על ידי חברת הביטוח לנהג המשאית אף היא בעוכריה של חברת הביטוח, שכן לא ניתן להבין בהעדרה איזו פעולה של נהג המשאית לא חוסה תחת הוראות הפוליסה ואף לא הוכח כי חברת הביטוח פנתה לסוכנות הביטוח על מנת לקבל את גרסת נהג המשאית, ובכך ניתן לומר כי חברת הביטוח כשלה בנקיטת אמצעים סבירים להשיג את המידע המבוקש לה לשם בירור חבותה. 

לכן, מסכם בית המשפט כי בהעדר ראיות להסרת הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה שהפיקה חברת הביטוח לנהג המשאית, ובעדר מחלוקת על היות המשאית מבוטחת במועד התאונה, הרי שעל חברת הביטוח לשאת בעלות הנזק שנגרם לתובעת.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ״ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email