היעזרו ביועצי הלשכה המקצועיים לפני שאתם מוותרים על תביעות של לקוחותיכם

כל דחייה בתגמולי ביטוח, רצוי וגם חובה, לבדוק באופן מעמיק וממצה, טרם שוויתרתם על תביעתכם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מובא בפניכם מקרה ביטוח בנושא "סחורות בהעברה" שיש בו להמחיש חשיבותו של מערך מקצועי, אשר סייע לסוכן ביטוח ולקוחו, בפתרון בעיה קרדינלית.

בחודש אפריל 2017 פנה אלי סוכן הביטוח, בזו הלשון: "יש לי אירוע ביטוחי של סחורה בהעברה. הסחורה נשרפה בזמן חניית לילה. חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שזה מוחרג בתנאי הפוליסה".

לאחר שהוצגו לבקשתי, מסמכים רלוונטיים, מסרתי לסוכן כי על פי שיקול דעתי המקצועית, אין שחר לדחיית הנזק וכי חברת הביטוח מתחמקת מלשלם את המגיע על פי תנאי הפוליסה.

החברה טענה כי הכיסוי למטען הינו "בעת העברתו בלבד", כאשר למעשה לא צוין בפוליסה שום סייג או חריג הקובע זאת. בפועל, חניה או חניית ביניים לא מוזכרות ברשימת הפוליסה או בהגדרה שצוטטה, כאסמכתא יחידה של חברת הביטוח לדחייה.

לבקשת הסוכן והלקוח פניתי בכתב, בשם הלקוח, לחברת הביטוח, כחודש לאחר מכן, בדרישה לתשלום הנזק הישיר ובנוסף עקב אי תשלום במועד, לפצות את המבוטח בנזק עקיף כאובדן רווחים. במכתב טענתי בין היתר כי: "המונח 'מעבר' לעניין פוליסה זו, משמעו החל ממועד הרמת הרכוש המבוטח, לצורך טעינתו על גבי הכלי המוביל, העברתו על גבי הכלי המוביל, עד וכולל פריקה והצבתו לאחר הפריקה מהכלי המוביל כאמור (לרבות חניית ביניים בין ביום ובין בלילה)". זאת ועוד, הפניתי את חברת הביטוח אל הכלל שלפיו, בפירוש הפוליסה יש לשאוף לכיבוד ציפיותיו הסבירות של המבוטח, ובמקרה של ספק יש להעדיף את הפירוש התומך בזכאותו של המבוטח וכן מקום שבו הנוסח, אינו בהיר וברור די צרכו, יש לפרשו נגד מנסחה.

חברת הביטוח המשיכה בסירובה ושבה על עמדתה לפיה דין התביעה להידחות מאחר שאירוע השריפה אינו מהווה מקרה ביטוח ובהודעת הדחייה שלה רשמה: "יובהר כי הכיסוי למטענים הינו בעת העברתם בלבד ובהתאם לסיכונים המפורטים לעיל".

בסיס לכתב התביעה

בעקבות עמדת החברה הנ"ל, ערכתי לבקשת המבוטח/הלקוח חוות דעת מקצועית, שנשלחה לחברת הביטוח. חוות הדעת היוותה בסיס להגשת תביעה משפטית, לתגמולי ביטוח, כספית, נזיקית, לבית המשפט השלום בתל אביב, נגד חברת הביטוח, באמצעות ב"כ הלקוח עו"ד יקיר קול, המתמחה בביטוח ובייצוג מבוטחים.

בכתב ההגנה טענה חברת הביטוח: "מדובר בתביעה שכל כולה אינו אלא ניסיון להיבנות מטעות סופר שנפלה ברשימת הפוליסה בה נכתבה המילה 'סחורות' במקום המילה 'מטענים'".

זאת וגם זאת, חברת הביטוח שבה וחזרה על גרסתה הבלתי מבוססת וכן טענה גם בין היתר באמצעות עורכי דינה, כי השימוש שעשיתי (ד.ב.) לשמירת זכויותיו של הלקוח "מהווה הפרה של זכויות יוצרים". מדובר בטענה שאין בה אחיזה כלשהי, שכל מטרתה להלך אימים על המבוטח ולמנוע כיסוי האירוע הביטוחי כמתחייב, על פי תנאי הפוליסה. למרות זאת, לאור הטענות המשפטיות והביטוחיות המעמיקות והמפורטות בכתב התביעה שהתבסס על חוות דעתי המקצועית, העדיפה לבסוף חברת הביטוח ללכת לגישור. בגישור הסכימה חברת הביטוח לחזור בה מטענותיה ולכסות כמעט את מלוא הנזק הישיר, על כל המשתמע מכך, ובנוסף לתשלום הוצאות שהיו למבוטח עקב תביעתו; זאת, לעניות דעתי, מחשש לעימות כואב עם הפיקוח על הביטוח תוך הטלת סנקציות קשות מצדו וכן פסק דין לא מחמיא ופרסומו ברבים.

המסקנה היא כי על כל דחייה בתגמולי ביטוח, רצוי וגם חובה, לבדוק באופן מעמיק וממצה, טרם שוויתרתם על תביעתכם, וכאן אני לרשותכם בייעוץ ראשוני חינם.

לשכת סוכני ביטוח בחרה ביועצים מקצועיים לשירות חבריה, שייענו בפנייה בכתב וטלפונית לייעוץ ראשוני בתחום הביטוח. הייעוץ הראשוני הוא ללא תשלום והמשך הטיפול, על פי שיקול הדעת של הסוכן בהתאם לנסיבות. אחד התחומים הוא נזקי רכוש ואובדן רווחים בטיפולו של סו"ב דוד בכר CLU CFP CFV, שמביא דוגמה לייעוץ שסייע לסוכן ולקוחו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email