הישג ללשכה: הגופים המוסדיים יחויבו לדווח לסוכנים על עמלות שישולמו להם במוצרים הפנסיוניים

הממונה על שוק ההון נענתה לדרישת לשכת סוכני ביטוח להגדלת שקיפות הדיווח של הגופים לסוכנים. יובל ארנון: ”תחילתה של דרך שיוצרת יותר שקיפות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

על פי טיוטת חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק אחזקות ואירועים" שפרסמה הממונה על שוק ההון, יחויבו הגופים המוסדיים לדווח לסוכנים על עמלות שישולמו להם בגין המוצרים הפנסיוניים, וזאת במסגרת ממשק האחזקות. בכך נענתה דורית סלינגר לדרישת לשכת סוכני ביטוח ליצור יותר שקיפות בדיווחים של הגופים לסוכנים.

מהרשות נמסר כי "העדכונים המוצעים נועדו לשפר את איכות המידע העובר באמצעות הממשקים ולייעל את השימוש בהם. השינויים העיקרים שנעשו הם התאמת הממשקים לקופת גמל להשקעה, מתן הוראות לדיווח כיסויים ביטוחיים ומעקב אחר מספר קבצים שנשלחו מאותו גוף מוסדי בפעולת פרודוקציה, אפשרות להגשת בקשת מידע על יתרות פיצויים מכל הגופים המוסדיים והחלת חובה לדווח על כל המבוטחים בפוליסת ביטוח חיים מסוג משכנתה. בנוסף, לצורך שלמות המידע המועבר לבעל רישיון, נוספו לכל סוגי בקשות המידע שדות יעודיים לדיווח על עמלות ששולמו לו במוצר הפנסיוני“.

יובל ארנון: "צעד אחד קדימה לקראת שקיפות בדיווח מסודר, נושא שהלשכה דורשת מהגופים המוסדיים כבר שנים רבות"

בתגובה מסר סו“ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, כי "הטיוטה המחייבת את היצרנים לדווח גם על העמלות שהוא מקבל בגין כל מוצר פנסיוני ששיווק הסוכן. זהו צעד אחד קדימה לקראת שקיפות בדיווח מסודר, נושא שהלשכה דורשת מהגופים המוסדיים כבר שנים רבות. במקביל, הלשכה בודקת צעדים נוספים כדי להגיע למצב בו כל סוכן יוכל לדעת במדויק האם הוא מקבל את התמורה הנכונה בגין מכירותיו כפי שהתחייבה חברת הביטוח בהסכם ביניהם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email