הישג ללשכה: הקלות לכל הסוכנים בחוזר ייפוי הכוח החדש

בוטלה חובת ההחתמה של לקוחות קיימים. סוכנים שאינם תאגיד יוכלו לבצע פישינג גם ללקוחות ללא כרטיס אשראי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה אתמול את החוזר הסופי לגבי חוזר ייפוי הכוח, ובו הקלות משמעותיות לכל הסוכנים ולא רק לתאגידים. בכך נענתה סלינגר לבקשות לשכת סוכני ביטוח בדיונים עם הרשות, מאז פורסמה הטיוטה בנושא
זה לפני שנה. לדברי יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, מדובר בהישג משמעותי לטובת הסוכנים בשני נושאים מרכזיים. ראשית, בוטלה חובת ההחתמה של לקוחות קיימים, שהיו לקוחות לפחות עד ה־ 1 במאי 2013 , על מסמכי ייפוי הכוח. "הביטול משחרר את הסוכנים מהחובה, לרוץ אחרי הלקוחות שלהם ולאשרר מחדש שהם הסוכנים שלהם", מסביר ארנון. בנוסף, גם סוכנים שאינם תאגיד (חברה בע"מ), שהם רוב סוכני הביטוח, יוכלו לבצע "פישינג" גם ללקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי. "על פי הטיוטה, האפשרות
להשגת הנתונים מהמסלקה נעשתה באמצעות מספר תעודת הזיהוי של הלקוח ומספר כרטיס האשראי שלו, ואז הוא היה מקבל קוד כניסה למאגר. מי שלא היה ברשותו כרטיס אשראי היה נאלץ לחתום על מסמכים, לקבל קוד בדואר, תהליך שנמשך זמן רב", מסביר ארנון.

יובל ארנון
יובל ארנון

בחוזר החדש, גם סוכן ביטוח שאינו תאגיד ביטוחי יוכל לזהות לקוח זה בעזרת גורם שלישי שאינו בעל רישיון ואינו עוסק באופן ישיר או עקיף בשיווק או יעוץ פנסיוני. כמובן שעל הסוכן חלה חובת רישום בגין פעולות אילו לצורך תיעוד (נספח ג’ – תצהיר אימות ייפוי כוח נספח א’).  “שינוי החוזר הוא פרי מאמצים רבים ופגישות אין ספור בין נציגי הלשכה, ברשות נשיא הלשכה, ובין נציגי האגף”, מסכם ארנון. “התוצאה מוכיחה גם לאנשי הפיקוח כי כדאי להקשיב ללשכה אשר נציגיה מגיעים מהשטח ומתריעים לא פעם על כשלים או גזרות שהציבור אינו יכול לעמוד בו לאור הפער בין האקדמיה לפרקטיקה, והפעם הצלחנו במשימתנו”.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email