הישג ללשכה: רשות שוק ההון תבחן את השגות הלשכה בנושא חוזר אישור קיום ביטוח

בפגישה שנערכה עם רשות שוק ההון העלו נציגי הלשכה את הקשיים הקיימים ביישום החוזר וביקשו לאכוף ולפעול נגד גורמים שעוקפים את הוראותיו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע התקיימה פגישה עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בירושלים בנושא אישור קיום ביטוח. בפגישה נכחו סוכני הביטוח שלמה אפלר, גיל סופר, ישראל גרטי יו"ר ועדת ביטוח אלמנטרי בלשכה, אבנר גלאגוס, ויפת בקשי יו"ר מחוז הדרום בלשכה וחבר הוועד המנהל.

בישיבה העלו נציגי הלשכה קשיים שהתעוררו לאחר כניסת חוזר אישור קיום ביטוח בדצמבר 2019;  כל אחד מחברי הלשכה שיקף את הנקודות בחוזר בהן הוא נתקל בהתנהלות מול היועצים ומול חברות הביטוח מתוך מטרה לתקן את החוזר ולהביא לניסוח פרקטי שישקף את הפעילות השוטפת של הסוכנים בנוגע לאישור קיום ביטוח.

ישראל גרטי בכנס אלמנטר 2019. צילום: יוד צילומים אילת

בסיום הפגישה נמסר כי רשות שוק ההון תבחן את הדברים בהתאמה להערות שהעלו נציגי הלשכה.

לדברי נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, נושא אישור קיום ביטוח אחיד בתחום העסקי מעסיק את הלשכה כבר למעלה משנתיים. "ההישג של הוועדה האלמנטארית הוא גדול ויחד עם זאת אנחנו קשובים לציבור הסוכנים ואני סומך ידי על יו"ר וחברי הוועדה האלמנטארית ועל חבר הוועד המנהל יפת בקשי שיתנהלו מול האוצר לשפר את האישור בצורה המקצועית ביותר. הפגישה הייתה עניינית וניכר היה שהנקודות שהועלו משקפות את הקשיים אותם חווים סוכני הביטוח ביומיום למול דרישות מורכבות ומאתגרות מצד גורמים כאלה ואחרים בענף".

למנוע עקיפת הוראות החוזר

סו"ב גרטי מסר: "הוועדה בראשותי עושה לילות כימים לטובת ציבור סוכני הביטוח בתחום האלמנטרי. בשנה האחרונה היו שינויים לא פשוטים בענף אך גם קרן אור בדוגמת החוזר לקיום אישור ביטוח.

"בפגישה שנערכה יחד עם חבריי מהוועדה ויפת בקשי יפת יו"ר מחוז הדרום, הצגנו, בין היתר, מספר בקשות לרבות דרישה לאכוף ולפעול נגד גורמים (יועצי ביטוח. ר.מ.) אשר מוסיפים או משנים בהסכמי ההתקשרות שלהם דרישות לנספחי תצהיר משפטי או דורשים לחתום כי דרישות הביטוח בחוזה תואמים את הניתן על ידי חברות הביטוח, וזאת תוך עקיפת הוראות החוזר.

"ציינו כי האישור במתכונת הקיימת אינו נותן ואינו מאפשר למזמין לקבל אישור מספק לצרכיו ומאידך, המבטחים מנסים לנצל את הסיטואציה כדי לצמצם עד כמה שניתן את מחויבויותיהם, על פי המפרט בחוזר. יודגש כי הוועדה בראשותי רואה לנגד עיניה את טובת המבוטח, וכי בגלל שלא ניתן להרחיב את הכיסויים חברות הביטוח נמנעות מכך, למשל ציינו ביטול חריגים, העברנו דוגמאות ואנו תקווה כי דברינו נפלו על אוזניים קשובות לשם תיקון המצב ושיפורו לטובת הציבור", סיכם גרטי.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email