הישג משמעותי לנשיא הלשכה: המועצה הארצית אישרה את תכנית העבודה והתקציב שהציג

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח אישרה ברוב קולות בישיבתה היום את תוכנית העבודה ותקציב הלשכה לשנת 2020 ,שהוצגה בידי סו"ב ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה.
המועצה הארצית נחשבת למעוז האופוזיציה של הלשכה ולמרות זאת הושג רוב שהצביע בעד
התוכנית והתקציב.

יש לציין, כי תמיכה זו של המועצה באה לאחר שבוע שבו נשמעו קולות סמויים וגלויים מקרב חברי
המועצה שקראו לנשיא להתפטר ואף הציעו למנות את ממלא מקומו סו"ב ליאור הורנצי'ק, כנשיא.
בהקשר זה ביקש סו"ב הורנצ'יק את זכות הדיבור בישיבת המועצה ואמר באופן הברור ביותר מול
עשרות חברי המועצה: "יש נשיא אחד שנבחר בצורה דמוקרטית. גם היום ציבור הסוכנים ממשיך לתמוך
בנשיא. מבחינתי, ליאור רוזנפלד הוא הנשיא וזאת ההנהגה ואני אמשיך לתמוך בו תמיכה מלאה עד סוף
הקדנציה".

רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

בקרבת הנשיא הוסיפו כי "השטח מדבר בעד עצמו וציבור הסוכנים והסוכנות בחרו בליאור רוזנפלד,
וממשיכים לתמוך בו עד סוף הקדנציה".

במסגרת תוכנית העבודה שאושרה יש 5 נקודות עיקריות: מעמד הסוכן, מאבקי רגולציה, הכשרה וסיוע
לסוכנים, גיוס חברים והעצמת מעמד הלשכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email