הכירו את צוות מסלקה וממשק תשלומים בוועדה הפנסיונית של הלשכה

השנים הקרובות בתחום הפנסיוני צפויות להיות מאתגרות במיוחד. כדי לטפל בכמה שיותר נושאים, הוועדה התחלקה לשלושה צוותים. בימים האחרונים עמלנו על גיבוש תוכנית העבודה לשנה הקרובה של צוות המסלקה הפנסיונית וממשק התשלומים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בקדנציה הנוכחית הוחלט בוועדה הפנסיונית לתת דגש לקידום פעולות יזומות מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בהתאם לכך, בנינו תוכנית עבודה כזו שתיתן מענה גם לבעלי הרישיון וגם לציבור הרחב.

יודגש, כי השנים הקרובות בתחום הפנסיוני צפויות להיות מאתגרות במיוחד ולכן, כדי לטפל בכמה שיותר נושאים, הוועדה התחלקה לשלושה צוותים. בימים האחרונים עמלנו על גיבוש את תוכנית העבודה לשנה הקרובה של צוות המסלקה הפנסיונית וממשק התשלומים.

ליאת שניר | צילום: באדיבות המצולמת
מסמך ההנמקה

פעולה ראשונה בתוכנית הינה שיפור וייעול מסמך ההנמקה בין בעל הרישיון ללקוח. המסמך כיום מורכב, כמעט בלתי קריא, בלתי מובן ללקוח, ואיננו משרת את מטרתו. המסמך שאנו בונים ונפעל לאישורו מול הרשות יהיה קצר יותר, ברור יותר, שקוף ברמת הנתונים שחשובים ללקוח באמת כמו התאמת התוכניות הפנסיוניות והכיסויים הביטוחיים שבהן לצרכיו האישיים, התאמת רמת הסיכון בתיק להעדפותיו של הלקוח, הצגת הנתונים כך שהלקוח ידע עם מה הגיע ולאן הוא עובר/ממשיך.

תחזית ברורה לגיל פרישה, נתוני התוכנית כמו שכר, גובה הפקדה, האם פעיל/לא פעיל בתוכנית הקיימת. בעל הרישיון ינמק בעמוד אחד את כל המלצותיו ופעולותיו כך שללקוח יהיה ברור מה נעשה עבורו ומדוע.

ממשק התשלומים

פעולה שנייה בתוכנית הינה שיפור ממשק התשלומים. כאן אנו נעזרים במי שמשמש כיום כגורם מתפעל. עולה מן השטח כי עיקר הבעיות הן הבדל בין יצרנים בממשק, תקלות במסגרת תקנה 19 בדגש על הבעייתיות של הפוליסה ההפרשית בחברה אחרת, ריביות פיגורים משנים עברו (חברות הביטוח מוציאות דרישה כעבור שנים רבות להשלמת חובות פיגורים היסטוריים במקום באותה שנת מס), כניסת בעלי מקצועות צווארון כחול לממשק התשלומים.

המסלקה הפנסיונית

הפעולה השלישית בתוכנית הינה שיפור עבודת המסלקה ואיכות הנתונים המתקבלת ממערכת זו. כאן בקרוב נבקש את עזרתכם, ציבור בעלי הרישיון המשתמשים במסלקה הפנסיונית לצורך ביצוע פישינג, ביצוע שינויים כמו מינוי סוכן/עדכון פרטים אישיים. נתקלנו לא מעט במידע חסר, במידע שגוי, באי ביצוע הפעולות דרך ממשק האחזקות.

לצורך הטיפול בנושא בצורה מרוכזת מול רשות שוק ההון, נבקש כי תרכזו תלונות שהוגשו על איכות המידע/תקלות במסלקה ובקרוב נפיץ פורמט להעברת הנתונים אלינו.

הכותבת היא מנהלת לקוחות פרימיום, רגולציה ומערך מקצועי בגבאי סוכנות לביטוח, ראש צוות המסלקה וממשק התשלומים בוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email