ביטוח החובה לרכב יוזל: הכנסת אישרה להחזיר למבוטחים כספים שהצטברו בקרן הממשלתית קרנית

הצעת החוק לפיה יוחזרו למבוטחי ביטוח חובה לרכב כספים שהצטברו בקרנית בסך 1.5 מיליארד שקל אושרה. בשנה הקרובה תעמוד ההוזלה על כ־17%
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של שרת המשפטים, איילת שקד, לפיה יוחזרו למבוטחי ביטוח חובה לרכב כספים שהצטברו בקרן הממשלתית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (קרנית). הסכום הכולל של הכספים עומד על כ־1.5 מיליארד שקל.

בשלוש שנים הקרובות יוזלו תעריפי ביטוחי החובה
בשלוש שנים הקרובות יוזלו תעריפי ביטוחי החובה

הצעת החוק מסמיכה את שר האוצר, משה כחלון, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ואת שרת המשפטים להשיב למבוטחי ביטוח החובה לרכב בצורה של הוזלת תעריפי הביטוח בשלוש השנים הקרובות. בשנה הקרובה, ההוזלה תעמוד על כ־17%, כלומר כ־250 שקל בממוצע למבוטח, בשנה השנייה על כ־13%, כלומר כ־200 שקל בממוצע ובשנה השלישית על כ־5%, כלומר כ־50 שקל בממוצע.

עיקר מקורו של העודף במאזן של קרנית מרווחי השקעות וצבירת עודפים מהכספים שהופרשו על ידי המבוטחים בביטוח רכב חובה לאורך השנים. לפיכך, נמצא לנכון להשיב כספים אלו למבוטחים בביטוח רכב חובה ובכך להקטין את נטל ביטוח החובה על הציבור.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email