הכנסת קבעה: גיל הפרישה לנשים לא יעלה

ועדת העבודה והרווחה אישרה את תיקון התקנון לפיו לא ישתנה גיל הפרישה לנשים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את תיקון התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות, לפיו גיל פרישה לנשים יישאר 62, ולא תמומש לעת עתה המלצת הוועדה הציבורית להעלותו באופן הדרגתי ל־64.

התיקון נעשה בעקבות אישור הצעת חוק גיל פרישה בוועדת הכספים של הכנסת מחודש יולי האחרון, אשר קבעה כי גיל פרישת נשים יישאר 62 ולא יועלה לפני ה־15 בפברואר 2018. אם לא יוגשו המלצות מטעם שר האוצר ואישור ועדת הכספים, גיל הפרישה לנשים יישאר על כנו. לצורך כך, נדרש תיקון של התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, אשר נמצא תחת אחריותה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. התקנות יחולו רטרואקטיבית מחודש אוגוסט 2017 , כך שלא ייפגעו זכויותיה של אישה שפרשה בגיל 62 במועד זה.

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הראל שרעבי, אמר בדיון: "המשמעות של אי העלאת גיל הפרישה לנשים מעל 62, היא שפחות כסף נכנס לקרנות ויותר כסף יוצא מהן, וכך צפוי תזרים הקרנות להיפגע בכ־4.8 מיליארד שקלים. מדובר ב־1.5% מסך הכספים בקרנות". שרעבי אמר שכתוצאה מכך ייתכן ותידרש הפחתה אקטוארית מזכויות העמיתים, אולם אם תידרש הפחתה כזאת, היא לא בהכרח תהיה מיידית, אלא ייתכן שתידחה לחודש אפריל 2018 : "אנחנו מקווים שעד אז תוסר העננה האם גיל הפרישה לנשים יעלה או לא", אמר.

גיל הפרישה יוותר כשהיה | צילום: fotolia

מי ישלם?

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), קרא לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לנהוג במשנה זהירות בעת בחינת הפעלת מנגנון איזון אקטוארי, אשר יפחית מחסכונות העמיתים. הוא הזכיר כי קרנות הפנסיה גם משקיעות את כספי החוסכים, ובעת חישוב המאזן האקטוארי יש לבחון מה הניבו ההשקעות, בטרם נפגעות זכויות העמיתים. עוד קרא לבחון אפשרות של שיעורי הפחתה גבוהים יותר מבעלי חסכונות גדולים.

"אלה הכספים הפרטיים של החוסכים", השיב שרעבי. "הקרנות מבוססות על ערכי שוויון והדדיות. אם נפרק את התשתית הזאת, נפרק את
הקרנות. אנחנו לא ששים להקטין קצבאות, אבל תפקידנו הוא לוודא שכל העמיתים, גם העתידיים, יקבלו כספים באופן מאוזן".

סמנכ"ל תקצוב ורגולציה באיגוד קרנות הפנסיה הוותיקות, יאיר כוכב, התריע: "קרנות הפנסיה ביצעו את ההערכות שלהן לפי גיל פרישה 64
לנשים. מישהו יצטרך לשלם על הדחיות האלה. ההחלטה הקודמת, לפיה לא תתקבל הכרעה בנושא למשך שנה, עלתה לנו 200 מיליון
שקל. על המדינה להגדיל את הסיוע לקרנות". נציין כי הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח המליצה על גיל פרישה דיפרנציאלי.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי לשכת סוכני ביטוח פועלת בימים אלה להכנת הצעת חוק בנושא ורתימת חברי כנסת ושותפים לקידום הרעיון.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email