הכשרה שילמה לסוכניה את שיעור העמלות הגבוה ביותר בביטוח חיים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הכשרה חברה לביטוח שילמה לסוכניה בשנת 2014 את שיעור העמלה הגבוה ביותר בביטוח חיים – 18.09% מהפרמיה. מדובר בגידול של כ־27% לעומת שיעור העמלה ששולמה ב־2013. הראל, שלה כמות הסוכנים הגדולה ביותר – 3,542 סוכנים (לא כולל סוכנויות) – כ־63% מכלל סוכני ביטוח החיים – שילמה בשנת 2014 22.53% מסך העמלות לסוכנים בביטוח חיים ונמצאת במקום הראשון. בביטוח כללי מובילה הפניקס בתשלום העמלות לסוכניה עם 19.18% מהפרמיה. כך עולה מדו"ח אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון שפורסם השבוע.

מהדו"ח עולה עוד, כי היקף העמלות הכולל ששולם לסוכני הביטוח אשתקד הסתכם בכ־6.7 מיליארד שקל – גידול של כ־4% לעומת 2013. רוב הגידול הוא בביטוחי בריאות על רקע הרגולציה בנושא, ואילו בתחום הפנסיה והגמל נרשמה ירידה בהיקף העמלות בשיעור של 9%.

עוד עולה מנתוני 2014 כי בביטוח כללי שילמו חברות הביטוח עמלות לסוכנים בשיעור של כ־16% מהפרמיות שנגבו – גידול של כ־2% לעומת השנה הקודמת.

בתחום ביטוח החיים עלה אחוז העמלות מהפרמיה בשיעור של 2.93% והוא עומד על 10% בממוצע. את הקפיצה הגדולה ביותר בשיעור העמלות מהפרמיה רשמה איילון שהגדילה את השיעור ב־37.15%.

עוד נתונים העולים מן הדו"ח: 14% מסוכני הביטוח הכניסו למעלה ממיליון שקל בשנה שעברה, לעומת 13% בשנת 2013. ב־2014 היו 12,427 סוכנים מורשים לעומת 12,311 ב־2013. עיקר הגידול היה בביטוח פנסיוני.

בתגובה לדו“ח הממונה, אומר יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה: "קרוב ל־50% מהסוכנים נמצאים בתחום הכנסות ברוטו של עד 250 אלף שקלים. גם אם נחשב על פי 4,000 סוכנים שנמצאים בטווח זה, מדובר על הכנסה ברוטו של 15,000-20,000 שקלים, כך שהרבה מאוד סוכנים לא עוברים את ה־7,000-8,000 שקלים בחודש. אם נוסיף את המדרגה מעל, של סוכנים שהכנסתם עד חצי מיליון שקל, רואים כי ההכנסה נטו של 67% מהסוכנים נעה בין 7,000-14,000 שקלים. נתונים אלו מדאיגים מאוד בראייה הכללית.

"הירידה במספר היועצים והמשווקים הפנסיונים היא בעיקר משום שהיועצים השכירים שעזבו את הבנקים, הפכו להיות סוכני ביטוח פנסיוני עצמאים. במקביל, לאור פעילות המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני הביטוח, מצטרפים לתחום סוכנים חדשים".

על העלייה בעמלות סוכני הביטוח, אומר ארנון, כי היא נובעת מביטוחי הבריאות שתפסו תאוצה, ומעלייה בעמלות הביטוח האלמנטרי. "מצד שני, אנו רואים ירידה בעמלות בתחום הפנסיוני, בן היתר בשל שחיקת דמי הניהול, ביטול שיווק פוליסות עם מקדם מובטח, וזו מגמה שכנראה תתחזק בעתיד".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email