הלשכה בבקשה דחופה לרשות: דחו את תחילת חוזר תאונות אישיות

החוזר, שכניסתו לתוקף נקבעה ל-1 במאי, מבטל פוליסות התאונות האישיות במתכונתן הנוכחית. "מסוף החודש יופסק שיווק הפוליסות במתכונת הישנה ואין מוצר חדש לשיווק"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"במענה לביטול כיסוי החובה ביחס לתגמולי ביטוח בגין ימי החלמה, אשר פורסם ביום 25.4.21, ימים בודדים לפני כניסת הוראות השיווק החדשות בחוזר עקרונות לשיווק פוליסת תאונות אישיות, הנני מתכבד לפנות אליך בשם לשכת סוכני הביטוח, על מנת לפעול לאשר דחיה נוספת בכניסת הוראות החוזר לתוקף במספר שבועות נוספים עד להערכות חברות הביטוח לשיווק הפוליסות במתכונתן החדשות".

כך כותב סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, בפנייה דחופה אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת.

סו"ב מורי | צילום: גיא קרן

מורי מציין, כי מעבר לעמדת הלשכה בנוגע לביטול ימי החלמה ברובד הראשון: "חשוב לי לשוב ולהדגיש כי מספר חברות ביטוח כבר הודיעו לציבור הסוכנים כי מסוף החודש יופסק השיווק של מוצרי תאונות אישיות במתכונת הישנה, אלא שבשלב זה אין מוצר חדש לשיווק והתיקון שנכנס לתוקף ביום 25.4.21, מצריך ככל הנראה הערכות נוספת של החברות".

יודגש כי החוזר אשר אמור היה להכנס לתוקף ביום 1.2.21 נדחה בשלושה חודשים עד ליום 1.5.21 במטרה לאפשר לחברות להערך לאישור המוצר החדש לשיווק.

לאפשר הצעות במתכונת הישנה

עוד מציין מורי בפניית הלשכה כי "העובדה ש-5 ימים לפני מועד כניסת ההוראות החדשות לתוקף ניתנת הנחיה רגולטורית לחברות הביטוח, מלמדת כי הסבירות למוצר שיווק חדש ביום ראשון הקרוב, אינה גבוהה, הואיל והחברות ידרשו לבצע את ההתאמות במיכון והסדרת רובדי הכיסוי הרלוונטים למוצר.

"משכך, אנו מבקשים כי ינתן אישור לדחיה נוספת על מנת לאפשר לחברות להמשיך ולקלוט הצעות לביטוח תאונות אישיות במתכונת הישנה וזאת עד  לאישור המוצרים החדשים על ידיכם".

יו"ר ועדת הבריאות מדגיש כי "מוצר ביטוח תאונות אישיות הינו מהותי במיוחד לאוכלוסיות ספציפיות בציבור אשר המוצר במתכונות הישנה מתאים להן ואין כל סיבה כי הם לא יוכלו להנות מרכישת המוצר, דרך החברות, עד לכניסת מוצר התאונות האישיות החדש. יש לשים לב כי פוליסות הנפוצות המשווקות לגני הילדים/משפחתונים הפרטיים לא יוכלו להתחדש לאחר תאריך התחולה הנוכחי של החוזר.

"די אם אזכיר כי שיווק המוצר על ידי בעל רישיון מבוצע כבר בפועל ומיושם בשטח, כך שלא יגרם כל נזק מדחיית מועד התחילה עד להערכות חברות הביטוח מחד והמשך שיווק המוצר הישן ברצף לאורך כל תקופת ביניים קצרה זו, מאידך.

"משכך, נכיר תודה על מתן האפשרות לחברות הביטוח להמשיך ולקלוט הצעות ביטוח תאונות אישיות במתכונת הישנה עד לאישורי המוצר החדש בחברות הביטוח", מסכם יו"ר ועדת הבריאות את הפנייה הדחופה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email