הלשכה דורשת הודעת התנצלות לפני תביעה מהיועץ הפנסיוני אבי אייכלר

טוענת להוצאת לשון הרע כנגד ציבור סוכני הביטוח בישראל במסגרת דברים שאמר בכתבה בכלכליסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הלשכה פנתה אל היועץ הפנסיוני בדרישה לפרסם הודעת התנצלות מסודרת, שהנוסח שלה יאושר על ידי הלשכה, בגין הוצאת לשון הרע כנגד ציבור סוכני הביטוח בישראל.

הרקע לדרישה הוא כתבה בעיתון כלכליסט תחת הכותרת "איך סייעה סלינגר לביטוחי המנהלים בניגוד למה שרצתה". הכתבה, שנכתבה על ידי רחלי בינדמן, הציגה את העובדה לפיה התיקון לחוזר מסמך ההנמקה, אשר נכנס לתוקף ביום פרסום הכתבה, יוצר עיוותים בהצגת החסכון הפנסיוני של ציבור המבוטחים בישראל

פגיעה חמורה ומשפילה בסוכני הביטוח | צילום: shutterstock

.

"למרבה התדהמה צורפה התייחסותך לתיקון לחוזר ובו נאמר כהאי לישנא: 'סוכני הביטוח עומדים לנצל באופן מעוות את מסמך ההנמקה החדש של הרשות על מנת להגיש המחשה פסולה לציבור העובדים, להטעותכם במכוון ולהציג להם תוכנית חסכון נחותה כתוכנית כעדיפה, תוך ניצול ציני של חוסר תשומת לב של הפיקוח על הביטוח'".

"אמירות משמיצות"

"למותר לציין כי מרשתי מסתייגת, בלשון המעטה, מהאופן בו בחרת להציג את סוכני הביטוח כגורם שבכוונתו לנצל 'באופן מעוות' את מסמך ההנמקה ו־'להטעות במכוון' את ציבור החוסכים על מנת לספק להם תוכנית חסכון נחותה שתפגע ביתרת החסכון שלהם בתום תקופה, אומר בן אברהם ומוסיף: "הניסיון לקבע תודעה לפיה סוכני הביטוח פועלים במטרה להטעות את ציבור החוסכים בישראל הינה מקוממת, זדונית ואינה ראויה, קל וחומר, כאשר המילים נאמרות מפיו של 'יועץ פנסיוני אובייקטיבי'. מדובר בהשחרת פניהם של סוכני הביטוח אשר מצטיירים מדבריך באופן פסול שאינו ראוי. מעבר לצורך נוסיף כי היינו מצפים להתנהלות מכבדת וראויה כלפי ציבור סוכני הביטוח, חבריך שהינם בעלי רישיון מורשה, מאותה רשות שהנפיקה את רשיונך.

"אמירות משמיצות מעין אלו מהוות פגיעה חמורה ומשפילה בציבור סוכני הביטוח שהינם בעלי מקצוע איכותיים ומפוקחים, העושים עבודת קודש מתוך רצון לדאוג לזכויות לקוחותיהם ובני משפחותיהם".

היועץ המשפטי קובע עוד כי "פרסום הדברים הללו על ידך, באופן האמור, מהווה, בין היתר, לשון הרע כהגדרתה בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה־1965 וכל תכליתם היה לפגוע באופן מקומם בשמם הטוב ובמשלח ידם של סוכני הביטוח והכל בהתבסס על הצגת מסמך ההנמקה ככלי שיאפשר לסוכני הביטוח לפגוע בחסכון לקוחותיהם על ידי ניצול והצגת מצג מטעה כלשונך מטעם הסוכן וכהתנהגות פסולה של סוכני הביטוח אשר שיקוליהם מוטים לכאורה עקב מסמך ההנמקה השגוי לפגיעה מכוונת בחסכון לקוחותיהם".

לטענת הלשכה האופן בו בחר אבי אייכלר "לפגוע בציבור שלם של בעלי מקצוע, מהווה הפרה בוטה של החובה לפעול בזהירות ובתום לב. אין עוררין כי התנהגותך ודבריך כפי שבאו לידי ביטוי בכתבה ובאופן בו היא פורסמה מהווה פגיעה בציבור סוכני הביטוח ויש בה כדי להוביל לפגיעה חמורה במוניטין סוכני הביטוח בכבודם, בשמם הטוב ובעיסוקם תוך הפרה בוטה של כללי האתיקה. יתר על כן, מדובר על הפרת החובה החקוקה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עקב פגיעה בכבוד ובקניין, קרי – הזכות לשמם הטוב של סוכני הביטוח באופן מקומם. משכך, בשלב זה אנו מבקשים כי תוציא לאלתר הודעת התנצלות מסודרת. למותר לציין, כי הנוסח הסופי יאושר מול הלשכה בלבד".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email