הלשכה דורשת ממד"א לשנות מכרז לפוליסת ביטוח קבוצתית לעובדי הארגון

טוענת לאפליית סוכני הביטוח ולהסדר כובל המונע תחרות, משום שהמכר אינו מתיר השתתפות סוכני ביטוח בו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ארגון מד"א פרסם לפני כשבוע מכרז לקבלת הצעות לרכישת פוליסת ביטוח קבוצתית, נכות מוחלטת ותמידית וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתית לעובדי מגן דוד אדום. במסגרת תנאי הסף של המכרז נקבע כי "סוכן ביטוח אינו רשאי להיות מציע במכרז זה". לשכת סוכני ביטוח, ביזמת אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה, פנתה אל ארגון מד"א, באמצעות עו"ד נירית אבטליון ממשרד ראב"ד, מגריזי, בנקל ושות', עורכי דין ונוטריונים. בפניה נדרש מד"א לבטל מיידית את המכרז ולפרסמו מחדש לאחר שינוי כדרישת הלשכה.

"פוגע בחופש העיסוק"

בפנייה למד"א טוענת עו"ד אבטליון כי התנאי המונע מסוכני הביטוח להשתתף במכרז הוא "כשל מהותי, הגורם לפגיעה קשה מעל הנדרש ושלא לתכלית ראויה בעיקרון השיוויון ובחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח, שרובם מאוגדים על ידי לשכת סוכני הביטוח, תוך הפליה פסולה ופגיעה בתחרות". עוד נטען בפניה, כי התנאי המדובר "נקבע ללא נימוק לגופו של עניין, תוך התעלמות גמורה מן היתרונות הטמונים בסוכני הביטוח המקצועיים, כמו גם תוך צמצום שלא לצורך וללא כל צדק את מספר ההצעות שייגשו למכרז".

640px-Ambulance_magen_david_red_jerusalem_efi_elian

בנוסף נקבע בפנייה כי המכרז פורסם בניגוד לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992, לפיו ארגון כמו מד"א, ברצותו להתקשר בחוזה לרכישת שירותים, חייב ב"מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

לשכת סוכני הביטוח טוענת כי התנאי המפלה את הסוכנים הוא גם בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, הקובע בין היתר, שהסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל את עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר או חלק מהם או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

עד למועד סגירת הגיליון לא התקבלה תגובת מגן דוד אדום.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email