הלשכה האריכה את תקופת ההצטרפות במחיר מוזל למסלקה הפנסיונית עד מרץ 2015

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח הגיעה להסכם עם המסלקה הפנסיונית על המשך ההטבה לחברי הלשכה עד סוף מרץ 2015. בתקופה זו יוכלו חברי הלשכה להצטרף במחיר מוזל לכל בקשה שתופנה למסלקה. לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, עד היום הצטרפו כ-1,100 סוכנים למסלקה הפנסיונית. "לאור הגדלת קצב הפעולות דרך המסלקה החל בינואר 2015, אנו ממליצים לכל חבר לשכה, שעדיין לא הצטרף למסלקה, לעשות זאת בזמן הקרוב".

לפני כחודש הודיעה סוויפטנס בע"מ, החברה שמתפעלת את המסלקה הפנסיונית, על פעולות שייכנסו לתוקף בינואר 2015. בין הפעולות החדשות יוכלו סוכן או יועץ להעביר באמצעות המסלקה מסמכי ייפוי כוח לחברה מנהלת שלא כחלק מתהליך בקשה למידע. כמו כן, את הבקשה למידע פנסיוני של חוסך בחברה מנהלת בודדת (הניתנת באופן חד פעמי על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מנהלת מסוימת) יוכלו להגיש סוכנים/יועצים או החוסכים עצמם.

עוד פעולות שייכנסו לתוקף ב-2015: בקשה למידע על יתרות פיצויים של כלל עובדי מעסיק מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק מסוים בגוף מוסדי בודד; בקשה למידע על יתרות פיצויים של עובד בודד אצל גוף מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים המשויכות לעובד אחד מטעם מעסיק מסוים בגוף מוסדי בודד; ועדכון תהליך הטיפול בבקשה למידע מתמשך מגוף מוסדי בגין חוסך מסוים – תוספת זו נועדה לחייב ולאפשר לגוף מוסדי לדווח באופן מסודר על הפסקה יזומה של הדיווחים החודשיים השוטפים במענה לבקשת "מידע מתמשך".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email