הלשכה: יש לבחון מחדש חוזר צירוף אזרחים ותיקים

בפנייה לממונה ברקת ביקש נשיא הלשכה לבחון הצעות למענה ראוי יותר לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים; בין ההצעות: העלאת הגיל הרלוונטי ל־57 ופטור מההוראות כשמדובר במבוטח קיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, פנה אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, בבקשה לבחון מחדש את התיקון לחוזר הצירוף לביטוח לאור הצעות הלשכה שיתנו מענה ראוי יותר לטובת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

לדברי סו"ב אייזיק, הפנייה המחודשת לאחר פגישה שהתקיימה בין הלשכה לרשות באה לאחר שהלשכה "פנתה לגורמים שונים אשר להם ממשק פעילות ועניין בכל הנוגע לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, ביניהם אנשי אקדמיה מתחום הגרונטולוגיה ואף יועצים ממשרד השרה לשוויון חברתי, ובחנה את תפיסתם בהתייחס לאזרח הוותיק בהקשר של קבלת החלטות לצד רצון הרשות להיטיב עם אוכלוסייה זו בכל הנוגע להליך הצירוף לביטוח".

ד"ר משה ברקת. הלשכה מציעה בחינה מחודשת | צילום: גיא קרן

עוד מציין סו"ב אייזיק, כי הלשכה למדה שהסיבה לייצר את התיקון "מקורה בתלונות שהגיעו לפתחה של הרשות כאשר הליך הצירוף למוצרי ביטוח ספציפיים לאוכלוסיית הוותיקים בוצע באמצעות מוקדי מכירות טלפוניים. ככל וכך, הרי שבהצעתנו לבחינה מחודשת של הוראות החוזר בהקשר זה – יש מקום ליתן מענה ראוי יותר לפתרון לטובת אוכלוסיית הוותיקים הרלוונטית כמו גם לרלוונטיות תהליך השיווק היזום כמוצע על ידינו".

קהל היעד הרלוונטי

הלשכה מציעה לשנות את הגדרת המונח "אזרח ותיק" (גיל 67) ולהשוותו ל"אזרח גיל הזהב", וזו תיוחס למי שמלאו לו 75 שנים. בהקשר זה, מציין נשיא הלשכה, כי חוקרים מתחום הגרונטולוגיה בעצמם נוהגים לעשות הבחנה בין תתי אוכלוסיות מעל גיל 65 עד כדי ביטול ההגדרה הפורמלית שניתנה על ידי ממשלות בעולם לבני ה־65 ומעלה כ"זקנים", הגדרה שמקורה בגרמניה בימי ביסמארק.

עוד מוצע כי דרכי הצירוף לביטוח (הוראות סעיף 4(ה') לחוזר) יחולו על כל גורם משווק המבצע שיווק יזום באמצעות שיחה טלפונית. הם לא יחולו על מוצרי ביטוח מסוג רכב ודירה, בהם לא נצפו כשלים בהליך הצירוף, לפי דברי ההסבר של הרשות לחוזר.

בנוסף, מציע סו"ב אייזיק, כי ההוראות לא יחולו על סוכן ביטוח המבצע צירוף לביטוח למבוטח קיים, "ובלבד שצירופו לפוליסה הקיימת (למעט תאונות אישיות) לא בוצע תוך שימוש במאגר מידע שנרכש על ידי סוכן הביטוח.

הדרכה במקום הכשרה

הלשכה מציעה לשנות את הגדרת המונח "הכשרה" להגדרה "הדרכה בת שלוש שעות, לכל הפחות, שעניינה בהבנת מאפייני אוכלוסיית אזרחי גיל הזהב, מתוך מטרה ליתן בידי בעל הרישיון או נציג מטעמו כלים ודרך תקשורת ראויה לצורך מתן שירות ומכירת מוצרי ביטוח לאוכלוסייה זו".

עוד מוצע כי "יינתן פטור מהכשרה לאלה הבאים: א. מי שיעבור בהצלחה, החל מיום 1.1.2023, את בחינות הגמר בענף ביטוח כללי/פנסיוני/ימי. מוצע כי בחינות הגמר בענפי הביטוח השונים, יחייבו הוספת ידע בעניינים הקשורים באזרח גיל הזהב בהתאם לתכנים הנדרשים בהכשרה; ב. מי שמחזיק בידו תעודה לפיה עבר קורס העשרה שעניינו בתחום הגרונטולוגיה בהיקף שאינו פוחת משלוש שעות"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email