הלשכה: יש לתקן אוטומטית את חבות המס בגין הפקדות ליוצאים לחל"ת

יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה קורא לשר האוצר לפעול באמצעות הוראת שעה שתאפשר את התיקון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"מערכות השכר במתכונתן הנוכחית יודעות לתת מענה לסוגיית החיוב במס בגין הפקדות המעסיק והעובד בתקופת החל"ת. הבעיה העיקרית היא שיש צורך בפעולה אקטיבית מצד העובד או מצד המעסיק באמצעות רו"ח, לדווח על דמי האבטלה שקיבל העובד לאחר חזרתו למעגל העבודה. מערכת רשות המיסים, לאחר הדיווח, יודעת לתקן רטרואקטיבית את חבות המס. הבעיה העיקרית היא שמערכות השכר, לשכות שכר ורו"ח קורסים תחת הנטל, והדיווח האקטיבי לא מבוצע בהרבה מקרים".

כך אומר סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה שמוסיף: "המעסיקים ברובם אינם מודעים לבעיה והלקונה עלולה לצוף בעוד שנה ושנתיים לאחר תקופת החל"ת, כשאז יידרש העובד לשלם חוב וריביות בגין חיובי המס שנוצרו. לכן שר האוצר צריך לפעול באמצעות הוראת שעה שתאפשר תיקון אוטומטי.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

"אנחנו מצטרפים לקריאתו של יו"ר ההסתדרות לביצוע התיקון ולהעניק את הטבות המס בהפרשות המעסיק למוצרי הפנסיה וההשתלמות גם בהיעדר משכורת בתקופת חל"ת.

"לבעלי הרישיון הפנסיוני, אנו ממליצים להסב את תשומת ליבם של המעסיקים לצורך בדיווח אקטיבי במידה ולעובד הופרשו כספים לתוכניות הפנסיוניות כל עוד אין פתרון ממשרד האוצר".

לאלתר ולמפרע

סו"ב בועז בראל, חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה וחבר הנהלת MDRT ישראל (MCC), מוסיף: "ככלל, בעתות שגרה, כשיש קורלציה בין ההפקדות לתכניות הפנסיונית, הגמל וההשתלמות לבין המשכורת המבוטחת, ההפרשות הנן הוצאה המותרת לניכוי עבור המעסיק ואינן מסווגות כהכנסה מיגיעה אישית החייבת במס מצד העובד.

"בתקופת הקורונה בה הוצאו עובדים רבים לחל"ת, המעסיקים רוצים, לפנים משורת הדין, להיטיב עם עובדיהם ולהמשיך את רצף ההפקדות לפנסיה גם בהיעדר קבלת משכורת בפועל. ואולם, מסתבר שההטבות האמורות מתבטלות והפקדות המעסיק לא רק שאינן מהוות הוצאה מוכרת בעבורם אלא מהוות הכנסה מיגיעה אישית החייבת במס בידי העובד.

"האנומליה וההכבדה המיסויית הזו פוגעת במובהק בתמריץ של המעסיק להמשיך את ההפרשות ולהיטיב עם העובד המצוי ממילא בתקופה משברית ובנחיתות פנסיונית ופיננסית, ולפיכך התיקון באוצר צריך להתבצע לאלתר ולמפרע מתחילת השנה", אומר בראל.

פז ובראל קוראים גם לתת שימת לב מיוחדת לבעלי שליטה שהנם פורמלית שכירים, אך בפועל מהווים חלק אינטגרלי משוק העצמאיים במשק. "ביצוע התיקון האמור יתמרץ אותם לשמר את קצב החיסכון הפנסיוני בעבורם ללא חבויות מס מיותרות", לדבריהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email