הלשכה לרשות: יש לערב את בעל הרישיון במשיכה של עמית מקופת הגמל

"נדמה כי הרשות לא נתנה את הדעת להדגשת החשיבות של היוועצות עם גורם מקצועי אשר ער להשלכות של משיכת הכספים ביחס לחסכון ולכיסויים הביטוחיים, בטרם משיכת הכספים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ויו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב אייל פז, פנו אל מיכל היימן, מנהלת מחלקת הפנסיה ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בבקשה לתיקונים בטיוטת החוזר "משיכת כספים מקופת גמל" (טיוטה שניה). החוזר אמור להיכנס לתוקף ב-1 במאי 2021.

הלשכה מברכת עקרונית את ההסדרה שיוזמת הרשות במשיכת כספים מקופת הגמל: "לשכת סוכני הביטוח מעודדת את ציבור החוסכים בישראל לשמור את הכספים לעת פרישה ולשמר בכל דרך אפשרית את הכספים לגיל פרישה, ברם לא ניתן להתעלם ממציאות החיים ומהצורך של הציבור לעיתים למשוך כספים לצורך אחר, ועבורם מצופה כי הליך המשיכה יהיה פשוט וקל. עם זאת, נדמה כי הרשות לא נתנה את הדעת להדגשת החשיבות של היוועצות עם גורם מקצועי אשר ער להשלכות של משיכת הכספים ביחס לחסכון ולכיסויים הביטוחיים, בטרם יבצע העמית את משיכת הכספים, וברוח תובנה זו אנו מבקשים את התיקונים המוצעים הבאים: סעיף 8(ז) – מבקשים להוסיף כי הגוף המוסדי יעדכן את בעל הרישיון בבקשתו של העמית; סעיף 8(ח) – מבקשים להוסיף כי הגוף המוסדי ישלח העתק של ההודעה לבעל הרישיון, ככל שקיים כזה בתיק העמית".

ליאור רוזנפלד. צילום: איי אבירן/באדיבות הלשכה

יש לציין, כי על פי סעיפים אלה, עמית המיוצג בידי סוכן שפנה ישירות לגוף המוסדי בבקשה למשיכת כספים או בקשר אליה, יטפל הגוף המוסדי בבקשה או בקשר אליה ולא יתנה את הטיפול בבקשה למשיכת כספים בכך שתוגש או תטופל על ידי בעל רישיון. הגוף מוסדי ימציא למבקש, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום, הודעה שעניינה מתן דין וחשבון על משיכת הכספים.

הבנת ההשלכות

"סעיף 12(ד) – מבקשים למחוק את הסיפא, אין סיבה שברירת המחדל לא תהיה שבעל הרישיון יקבל עדכון על בקשת העמית. זאת יש לזכור כי לא פעם אנו נתקלים במצבים בהם עמיתים מבקשים לבצע משיכה ללא הבנה של ההשלכות למשיכה, ובהעדר יעוץ של בעל רישיון הם עלולים לפגוע בזכויותיהם לרבות בכיסויים הביטוחיים הקיימים ברשותם. יש מקום לעדכן את בעל הרישיון, לכל הפחות, על מנת שיהיו מודעים לבקשה זו ולא להותיר את הנושא לשיקול דעת של העמית, כפי שמנוסחת הטיוטה כעת".

עוד מבקשת הלשכה כי בנספחים א'-ה', ט' יש בתוך "הבלונים" כי "מומלץ כי בטרם תבצע את הפעולה, תתייעץ עם בעל רישיון על מנת לקבל הבהרות ביחס להשלכות הבקשה"; בנספח ו'- ח' להוסיף הערה: "עמית יקר, מומלץ כי בטרם תבצע כל פעולה בכספי הקופה תתייעץ עם בעל רישיון (סוכן ביטוח פנסיוני) לשם הבנת ההשלכות של הפעולה".

תמונה ראשית: Shutterstock

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email