הלשכה לרשות שוק ההון: האריכו את תקופת שמירת המידע במסלקה 

בעקבות התקלות של החודש האחרון - ביקשו בלשכה להאריך את תקופת שמירת המידע במסלקה ל-21 יום וזאת כדי לסייע לציבור הסוכנים בפעילות העסקית השוטפת 
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

 בחודש האחרון הגיעו תלונות על תקלות רבות שחוו סוכני הביטוח בעבודתם מול המסלקה הפנסיוניתדבר שהוביל לנזקים גדולים ופגיעה עמוקה בפעילותם העסקית של סוכני הביטוחבעקבות התלונות פנה סו"ב אייל פזיו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה אל הממונה על שוק ההוןביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת בבקשה להאריך את תקופת שמירת המידע במסלקה. 

"כאמורבמכלול הניסיונות לתקן את התקלה במסלקה הפנסיונית ניתנה הארכה למסלקה לשמירת החומר המועבר דרכה מעל ימיםכותב פז לברקת. 

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

"אין חולק לטעמנווהלשכה אף מקבלת את הגישה לפיה המסלקה הפנסיונית הינה ׳צינור׳ להעברת מידע ואין כל תכלית ורצון כי המידע המועבר דרכה ישמר לאורך זמן. עם זאתהתקלה במסלקה העירה את הבעיה לפיה סוכנות וסוכנים רבים נדרשים להיכנס ולשלוף מידע פעם נוספת מהמסלקהבגין אותו לקוח/המאחר ולא עלה בידם להוריד את כל החומר מהמסלקה תוך ימים שלא באשמתםוהדוגמאות לכך רבותועל כן די אם אזכיר את מקצתם: 

– סוכנים שנאלצו לצאת את משרדם לצורך שירות מילואים 

– סוכנות שיצאו לחופשת לידה 

– סוכנים השוהים במחלה 

– סוכנים שקבעו חופשה 

– סוכנים בתקופת אבל 

״הואיל וראינו כי ניתן לתת ארכה לשמירת המידעכפי שהנחתם את המסלקה בתקופת התקלה 

הגדולה שארעה בעבר, אני מבקש ממךכממונה על הרשותליתן הוראות מתאימות למסלקה לשמירת החומר למשך 21 יום ממועד הגעת החומר לידיהוזאת כדי לאפשר לציבור הסוכנות והסוכנים העצמאיים סד זמנים רחב יותר מימים העומדים לרשותם כיוםסיכם פז. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email