הלשכה מאיצה את תהליכי גביית דמי החבר

לאחר ההתנגדות לקיים הצבעה לתיקון התקנון ואישור הנחות בטיוטת התקנון, הלשכה תחל החודש במהלך לגביית דמי החבר בהתאם לתנאי התשלום הקיימים; הלשכה: לגביית דמי חבר אין כל קשר לשנת הבחירות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח פועלת לגביית דמי חבר – תהליך שחלקו הראשון יימשך עד ה־24 במאי. בימים אלה נשלחים מכתבי בקשה לתשלום דמי החבר לכ־2,600 סוכנים וסוכנות שנכון להיום שילמו דמי חבר חלקיים או לא שילמו כלל.

על פי הנתונים הרשמיים: בלשכה רשומים כיום 4,822 חברים וחברות; כ־1,460 חייבים תשלום מלא בגין חברות על שנת 2021 (כ־320 חברים נגרעו כבר מהלשכה בגין חובות עד 2020). עוד כ־1,270 חייבים תשלום נוסף בעקבות ביטול סוגי הנחות ומחויבים להשלים את יתרת דמי החבר.

"חלה חובה על כל סוכן להשלים את חובותיו הנוגעות לתשלום דמי חבר השנתיים" | צילום: shutterstock

סוכני ביטוח פנו לוועד המנהל בטענה על הצורך בשוויוניות בנטל: "לא יתכן כי חברים ייהנו מכל הזכויות שיש למי שהינו חבר לשכה, אך מאידך לא ישלמו את דמי החבר כיתר החברים".

בעקבות דוח ביקורת מטעם ועדת הביקורת בלשכה, בראשותו של סו"ב אריה לבנוני, אשר פורסם בשלהי 2020, נדרשת הלשכה להסדיר את דמי החבר בתקנון קבוע. החלטה זו זכתה לגיבוי מצד בית הדין של העמותה בפס"ד מינואר 2021, והוועד המנהל אשר התכנס החודש הבהיר כי הוא יפעל ליישם את הוראות פסק הדין ויפעל להסדיר את הגבייה למול כלל החייבים.

מ"מ נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן מסר: "אם רוצים שהלשכה תהיה חזקה ומובילה עלינו לוודא ראשית סדר וארגון בתוך הלשכה וליישם את הוראות ועדת הביקורת והחלטת בית הדין אשר חלה על כולנו ללא יוצא מהכלל. דמי החבר הינם אמצעי חשוב לקיום המאבקים לטובת הסוכנים והוא משמש כמרכיב מרכזי בגיוס המשאבים ללשכה ביחס למקורות אחרים המשלימים את הכנסות הלשכה, על פי פעילותה השוטפת. דמי החבר הינם מידתיים ומדובר ב־105 שקל לחודש. התקנון מגדיר למי מגיעה הנחה ובאיזה מקרה – ואנו כמובן נפעל לפי הוראות התקנון. חשוב להדגיש כי הכנסות הלשכה אינן מבוססות רק על דמי החבר ו/או חברות הביטוח, אלא מגיעות גם מסוכנות הביטוח של הלשכה.

נהלי הגבייה

בלשכה מבקשים להבהיר את הנהלים כפי שהם, על פי התקנון, על מנת שלא ייפגעו זכויות סוכן כלשהו: "בהתאם לתקנון הלשכה, חלה חובה על כל סוכן להשלים את חובותיו הנוגעות לתשלום דמי חבר השנתיים; אם לא יעשה כן, הוא עלול להיגרע מחברותו. הדבר מהותי שבעתיים בשנת 2021, שכן משמעות גריעתו מהלשכה, תמנע ממנו את הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות אשר יערכו במהלך נובמבר 2021". 

כמו כן, הוועד המנהל החליט בישיבתו האחרונה "לפעול למניעת המצב בו חברי לשכה, שאינם משלמים דמי חבר, נהנים מהטבות העמותה לרבות הזכות לרכוש את ביטוח הדגל של הלשכה בנושא אחריות מקצועית לסוכן ביטוח".

"להזכירכם, לפני כחודש ביקשה ועדת התקנון, בהתאם להנחיית בית הדין, להביא להצבעה באסיפה הכללית של כלל חברי הלשכה שינויים בתקנון הנוגעים, בין היתר, למתן הנחות בדמי החבר. עקב התנגדות של גורמים מסוימים אשר הובילו קמפיין בקריאה לביטול ההצבעה, מבלי להבין את מהות שינויי התקנון והשינויים החשובים שנעשו בו, לרבות הרצון לאפשר לפתוח למועמדים רבים יותר את האפשרות להיבחר לנשיאות הזמנית ביוני 21 כך שהם יוכלו להתמודד גם בנובמבר 2021. אולם, לאור קולות המתנגדים בחרה ועדת התקנון לסגת מהדיון על טיוטת התקנון החדש והישיבה בוטלה. 

בהיעדר העדכון הנדרש בתקנון, כדרישת בית הדין, לא אושרו ההנחות שהוצעו בדמי החבר, ובידי העמותה לא נותרה ברירה, אלא לפעול לגביית דמי החבר מחברי הלשכה אשר לא הסדירו את תשלום דמי החבר מטעמם על פי הוראות התקנון". 

הישגים בזמן קצר

אנגלמן מוסיף: "בתקופה זו הוועד המנהל פועל, לילות כימים וללא לאות על מנת להשיב את הסדר על כנו בלשכה ולאפשר המשך הפעילות למען כלל ציבור סוכנות וסוכני הביטוח העצמאיים בישראל, הן במישור הפנים ארגוני של העמותה והן כלפי הרשויות. בין היתר, די אם נזכיר כי בתקופה של שבועות ספורים הוסדרו הדיווחים לרשם העמותות, וכן הוגשו דוחות מילוליים לשנת 2019. הבדיקה אשר נפתחה על ידי רשם העמותות ביחס לעמותה – נסגרה. העמותה הקימה קרן לסיוע לסוכנים המתקשים כלכלית, ובראש הפרויקט עומדת סגנית הנשיא סו"ב אניה לוין; הלשכה פתחה בהליכי גבייה ובמקביל היא נערכת לבחירות הן ביוני2021 לנשיאות (עד נובמבר) והן לבחירות הכלליות בנובמבר 2021. כמו כן, במהלך השבוע הקרוב ייפגש הוועד המנהל לפגישת עבודה ראשונה במשרדי הלשכה עם ראש רשות שוק ההון ואנשי משרדו, כדי לדון באתגרים העומדים בפני סוכני הביטוח בישראל".

אנגלמן הוסיף כי הינו מצר על כך שהתיקונים בטיוטה לתקנון לא באו לידי ביטוי באסיפה הכללית אשר בוטלה, באופן אשר מאלץ כעת חלק מהחברים להשלים את דמי החבר, ומבהיר כי כל חבר עמותה אשר זקוק לכך רשאי לפנות ולבקש הקלה בדמי החבר לשנת 2021 והועד המנהל יבחן כל בקשה באופן פרטני ולשם כך אף מונה פרויקטור מיוחד, אשר יסייע לכל מי שזקוק לכך.  

"נמשיך לעמוד לרשותכם ולסייע לכם. צוות הלשכה עומד לרשותכם לצורך בירורים ובכל עניין לטובת עתיד מקצועי טוב ואיכותי של סוכני הביטוח", הבטיח מ"מ נשיא הלשכה לסוכנים והסוכנות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email