הלשכה מבקשת משירביט לבטל הסכם התקשרות המנוגד לחוק עם סוכני הנסיעות

חרף כניסתה לתוקף של רפורמת ביטוח נסיעות לחו"ל התקבלו בלשכה פניות על חוזה שפרסמה שירביט; הלשכה מבקשת מהחברה להבהיר כי אין לה הסכם כזה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות כניסתה לתוקף של הרפורמה של ביטוח נסיעות לחו"ל, האוסרת על סוכני הנסיעות למכור ביטוחים כאלה משום שאינם בעלי רישיון, התקבלו בלשכה פניות של סוכני ביטוח חברי הלשכה, שלטענתם חברת שירביט פרסמה חוזה התקשרות עם סוכני נסיעות אשר נכנס לתוקף החל מיום 1.5.19. בהסכם ההתקשרות, מאשרת שירביט הליך שיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל, שלא על ידי בעל רישיון, באמצעות הפניית לידים לחברה.

בעקבות מידע זה פנתה הלשכה לשירביט באמצעות היועץ המשפטי שלה עו"ד עדי בן אברהם, לבטל את חוזה ההתקשרות עם סוכני הנסיעות, באם יצא מטעמה, משום שהוא מנוגד לחוק. "עיון בהסכם ההתקשרות מעלה לכאורה הפרה, בין היתר, של הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981 וחוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי", כותב בן אברהם.

שלומי נחום | צילום: סיון פרג

"הסכם התקשרות זה, ככל ויתברר כי הוא אכן יצא תחת ידיכם, מעורר תמיהה רבה שהרי עיון בדו"ח הכספי לשנת 2018 מלמד כי שירביט נערכת לתחום זה של נסיעות לחו"ל כלשון סעיף 3.4.2 לדו"ח. מכאן, ניתן להבין כי שירביט, כגוף מוסדי מפוקח, ערה לחוזר הלידים ומכירה את תנאיו האוסרים על סוכני הנסיעות למכור ביטוח החל מיום 1.5.19", טוען בן אברהם.

בן אברהם מפרט כי בטיוטת חוזר הלידים ניתנה אפשרות לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח בשני מקרים: כשמוצר הביטוח לא כולל החרגות בשל חיתום רפואי וכשתקופת הביטוח לא עולה על 30 יום בתנאים מקלים. "חשוב להדגיש כי ניסיון זה לכאורה של שירביט לפעול בניגוד להוראות חוזר הלידים, תוך התייחסות לטיוטה שלא נכנסה לתוקף הינה בלשון עדינה "חוטאת לקיום הוראות הרגולציה" וזאת מבלי להיכנס לשאלת ההשלכות של חוק הפיקוח לעניין 'מכירה' של מוצר ביטוח שלא על ידי בעל רישיון, במיוחד לאור העובדה שאך לאחרונה, פרסם הממונה על רשות שוק ההון 'הערת אזהרה' ביחס למכירה של מוצרי ביטוח ו/או כתבי שירות בהתאמה.

"מרשתי, אשר חרדה לזכויות הציבור, מבקשת לא להכשיל את ציבור המבוטחים אשר טסים לחו"ל ונדרשים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל על ידי בעל רישיון בלבד, ומבקשת כי תפעלו לבחון את הדברים האמורים ולהסדיר את העניין לאלתר, על מנת שלא לפגוע בזכויות הציבור ולא להכשילם ו/או להבהיר כי מסמך התקשרות זה אינו קשור אליכם ואין לשירביט כל קשר ישיר ו/או עקיף למסמך זה על מנת שמרשתי תוציא הבהרה לחבריה בעניין", מסכם בן אברהם את פנייתו.

מנכ"ל שירביט שלומי נחום מסר בתגובה: "שירביט חברה לביטוח פועלת בהתאם לחוק לרבות בנושא האמור".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email