הלשכה מקדמת חקיקה חדשה לטובת סוכני החברה הערבית

על פי הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת תוענק הזדמנות שווה לכל אזרח במדינה לרכוש ביטוח חובה במחיר שלא ייגזר ממוצאו של המבוטח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאחר בדיקות מעמיקות, כולל בדיקה של עמדות חברות הביטוח, גובש נוסח חדש להצעת החוק שאמורה לפתור את אפליית סוכני הביטוח ומבוטחיהם בחברה הערבית.

לאחרונה הגיש ח"כ מיקי זוהר (ליכוד), שאף הניח הצעות חוק קודמות בנושא, הצעת חוק בלשכה המשפטית של הכנסת, אחריה היא תוגש לחקיקה בכנסת. להצעת החוק יצטרפו גם חברי כנסת נוספים מסיעות אחרות. נוסח ההצעה גובש עם לשכת סוכני הביטוח ועל קידומה אחראי לירן בן הרוש, לוביסט הלשכה.

ח"כ מיקי זוהר. צילום: דוברות הכנסת

על פי ההצעה החדשה יתווספו לפקודת ביטוח רכב מנועי (שיווק פוליסת חובה), "(א) בעל רישיון מורשה על פי חוק הפיקוח יהיה רשאי לשווק פוליסה לכל אדם הנדרש לפוליסה על פי פקודה זו. (ב) מבטח לא יהיה רשאי לסרב להתקשר עם בעל רישיון ביחס לשיווק פוליסות על פי פקודה זו עד 25% מכלל היקף הפוליסות הנמכרות, על פי פקודה זו, על ידי בעל הרישיון". 

ביטוח במחיר גבוה

בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב כי "בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו, אינם נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן ביטוח בחברה היהודית.

"כיום האזרח הערבי רוכש ביטוח חובה במחירים גבוהים מאחר ולרוב בעל הרישיון בסביבתו קשור בקשר עסקי עם חברת ביטוח אחת או שתיים, ואינו חשוף לתעריף התחרותי של יתר 15 חברות הביטוח אשר חשופות בפני בעל הרישיון שאינו מהחברה הערבית. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר על מעשה התלוי בו כלל. תופעה זו נפוצה במיוחד בהתנהלות חברות הביטוח כלפי סוכני הביטוח בחברה הערבית.

"יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורי במדינת ישראל, ומוטלת חובה לתת הזדמנות שווה  במחיר ו/או הנגשת הכלים לכל אזרח במדינה ללא קשר למוצאו ו/או דתו לקיים את החוק במידה שוויונית.

על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס להיקף תביעות רב של בעלי רישיון באופן המונע את המשך פעילותם ולמנוע אנטיסלקציה, מוסכם כי חברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות עם בעל רישיון בשיעור מינימלי של 25% מהיקף מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email