הלשכה: על המסלקה הפנסיונית לחדול מפניות ישירות ללקוחות הסוכנים

לשכת סוכני ביטוח פנתה למסלקה הפנסיונית בדרישה שתפסיק לפנות באופן ישיר ללקוחות הסוכנים. המסלקה: "אנו בטוחים כי קהל סוכני הביטוח יכול לברך על כל מהלך שיש בו משום הגברת מודעות החוסכים לתחום הפנסיוני"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הלשכה דורשת מהמסלקה הפנסיונית לחדול מפניות ישירות ללקוחות הסוכנים בטענה שהם משלימים פרטים אישיים. בלשכה טוענים שעל פי חוק מאגרי מידע, אסור למסלקה לעשות שימוש במאגר שנוצר לאור פניות המבוטחים ולהציע להם שירותים נוספים.

במכתב ששלח יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, למסלקה הפנסיונית נכתב כי "לאחרונה אנו עדים להתנהלות לפיה לקוחות סוכני הביטוח זוכים לקבלת פניות מצד המסלקה הפנסיונית אשר מטרתן להשלים פרטים לשם יצירת קשר ישיר בינם לבין המסלקה, ולשם רכישת שירותים נוספים מכל פונה אשר פנה אליהן בעבר לשם ביצוע 'פישינג'. למותר לציין, כי ההתנהלות האמורה אסורה ואינה עומדת בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. אנו מבקשים לחדול מפעילות זו לאלתר, שאם לא כן, נדרש לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להפסיק התנהלות נפסדת זו".

יובל ארנון
יובל ארנון

תגובת המסלקה הפנסיונית: "המסלקה הפנסיונית שלחה עדכון עם מידע מקצועי ללקוחות המסלקה אשר נרשמו ישירות באתר המסלקה ואשר נתנו את הסכמתם לקבלת מידע מהמסלקה. במידע שנשלח על ידי המסלקה פורטו השינויים המהותיים שהתרחשו בשוק בשנת 2016, תוך הצגת ההשלכות האפשריות של שינויים אלו על החוסך, וכן המלצה להמשיך ולהיוועץ גם עם איש מקצוע – סוכן או יועץ פנסיוני. המסלקה הפנסיונית לא ביצעה כל פניה ללקוחות סוכני הביטוח לצורך מכירת שירותים כלשהם. מהות הפניה הייתה להנגיש לציבור החוסכים את המידע ולהקל עליהם בהבנת המפה הפנסיונית. אנו בטוחים כי קהל סוכני הביטוח יכול לברך על כל מהלך שיש בו משום הגברת מודעות החוסכים לתחום הפנסיוני".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email