הלשכה עתרה לבג"ץ נגד החוזר החדש לצירוף אזרחים ותיקים

הרשות נדרשת להגיש תגובה מקדמית לעתירה ב-13 בספטמבר; נשיא הלשכה: "מדובר בהחלטה מפלה ופגומה היוצרת תקדים מסוכן"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח והסתדרות הגמלאים עתרו השבוע לבג"ץ כנגד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים, וכן בקשה לקיום דיון דחוף בעתירה, במטרה למנוע את כניסתן לתוקף בשבוע שעבר של הוראות חוזר הצירוף החדש של אזרחים ותיקים.

הטענה המרכזית בעתירה היא שההוראות החדשות עתידות לפגוע באוכלוסיית האזרחים הוותיקים (67 ומעלה) ולהגביל את יכולתם לרכוש ביטוח. לעתירה שותף גם סו"ב אלי ארליך, יו"ר דירקטוריון ליסו"ב, החברה הכלכלית של הלשכה. את העתירה הגישו עורכי הדין פיאד טמיש ויניב מאיר, מהמחלקה המקצועית־ משפטית של הלשכה.

שלמה אייזיק. צילום: דוברות שלמה אייזיק

ביה"מ לא הוציא צו ביניים, והוראות החוזר נכנסו לתוקף אתמול. הרשות נדרשת להגיש תגובה מקדמית לעתירה עד 13 בספטמבר. בתגובה נמסר מהלשכה: "למרות שבית המשפט העליון לא מצא לנכון לתת צו ביניים בעניין, לדעת הלשכה המועד הקרוב שקבע בית המשפט העליון למתן תשובת הממונה לגופה של העתירה מראה את החשיבות שבית המשפט העליון רואה בסוגיה שמעוררת העתירה. הלשכה, ויתר העותרים, ימתינו לתשובת הממונה, והם מאמינים שבית המשפט העליון יראה את צדקת עתירתם בסופו של יום, ומעריכים שהוא יפסול את ההוראות המפלות את בני גיל הזהב לעומת יתר האוכלוסייה".

העתירה מתייחסת כאמור להוראות החדשות שבחוזר הצירוף המשנה את אופן צירופם לפוליסות של אזרחים ותיקים, תוך כדי שהוא קובע הגבלות על אותם אזרחים ותיקים בהליך ההצטרפות על ידי חלוקה לשני שלבי הצטרפות: (1) חברת הביטוח או סוכן הביטוח יפנו למועמד לביטוח על ידי נציג שהוכשר לכך ויציגו את עיקרי הכיסוי הביטוחי בהתאם לסעיף זה. אם הביע הלקוח התעניינות ברכישת הכיסוי הביטוחי, ימסרו חברת הביטוח או סוכן הביטוח תמצית כתובה של עיקרי הכיסוי הביטוחי המוצע כפי שתוארו על ידם. על חברת הביטוח או סוכן הביטוח לתאם מועד לשיחה או פגישה נוספת לאחר יומיים לפחות ממועד מסירת ההצעה כאמור, ולהציע למועמד לביטוח להתייעץ עם קרוב משפחה או אדם אחר; (2) חברת הביטוח או סוכן הביטוח יפנו שנית למועמד לביטוח במועד שתואם על ידם לצורך המשך וסיום הליך השיווק, ככל שהמועמד לביטוח מעוניין בכך.

"הפרת זכויות יסוד"

לדברי נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק: "מדובר בהחלטה מפלה ופגומה, תוך שהיא יוצרת תקדים מסוכן תחת הנחה פוגענית וכוללנית לגבי כושרם השכלי או כושר קבלת החלטות של כל מי שעבר את גיל 67. נזכיר, אנשים בני 67 ומעלה יכולים להיות מנהלי מחלקות בבתי חולים ולהחליט החלטות הרות גורל לבריאותם וחייהם של מטופלים רבים, הם גם עשויים להיות שופטים – אבל לתפיסתו של הממונה פעולת רכישת ביטוח דירה הינה נשגבת מיכולתם השכלית וכושר קבלת ההחלטות שלהם, ולכן הם צריכים את הליווי של בנם בן ה־18 כדי לעשות זאת או כל 'בוגר אחראי' אחר. מדובר באפליה גסה וחסרת תקדים של אוכלוסייה על רקע גילה מצד רשות מנהלתית, המפלה באופן בוטה זכויות יסוד של כל מי שמלאו לו 67 שנים, בניגוד גמור לפסקת ההגבלה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

בלשכה מדגישים, כי עם הפצת הוראות טיוטת החוזר היא פנתה לעוסקים בתחום הזקנה, ביניהם גרונטולוגים ומומחים נוספים בתחום, במטרה ללמוד את תפיסת מדע הזקנה ביחס להוראות הממונה. העותרת נוכחה לגלות כי לשיטת הגרונטולוגים, "בהיתמך על מדע הזקנה, ההוראה שבחוזר עושה עוול גדול לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים באפלייתם על רקע גיל, במיוחד כאשר הן מבוססות על דעה קדומה כנגד אדם, הנובעת מגילו של אותו אדם"

המלצות לתיקון

יש לציין, כי הלשכה העבירה לממונה המלצות לצורך תיקון העיוות הפוגעני בחוזר שהוציא – מהן הוא התעלם עד כה: ראשית יש לבחון מחדש הגדרת "הגיל השלישי" – כך שהוראות החוזר יחולו על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים שגילם 75 ומעלה (במקום 67 ומעלה); יש ליצור הבחנה בין צירוף לביטוח הנעשה דרך שיחת טלפון לבין צירוף לביטוח הנעשה דרך קיום שיחה פרונטלית; הלשכה המליצה ליצור הבחנה בין אזרח ותיק שהוא מבוטח קיים אצל בעל רישיון (כלומר כבר מכיר את סוכן הביטוח שלו) לבין מי שהוא מבוטח חדש.

עוד המליצה הלשכה להחריג את הוראות החוזר החלות הן על ביטוח רכב והן על ביטוח דירה נוכח חשיבות הנגשת מוצרים אלו וזמינותם לכלל האוכלוסיות; כמו כן, היא ממליצה לעדכן את ההכשרה הנדרשת מבעלי רישיון ונציגים מטעמם בכל הנוגע למתן שירות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים כך שזו תעשה כחלק אינטגרלי במסגרת הליך הנפקת רישיון לבעל הרישיון.

בלשכה מדגישים כי מועד הגשתה של העתירה, יום לפני כניסת החוזר המתוקן לתוקף, הינה "תוצר של עיכובים וגרירת רגליים של הממונה במתן תשובה להערות החוזרות שנתנה לשכת סוכני הביטוח, הן בכתב והן בשיחות ופגישות ממושכות שנערכו בין נציגי הלשכה לצוותי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשך חודשים מאז פרסומה לראשונה של טיוטת החוזר ועד סמוך לפני הגשת העתירה. לנגד עינינו גם עומדות האפשרויות הפסולות להרחבת המגבלה, לתחומים נוספים ושירותים נוספים אשר עשויים לפגוע באוכלוסייה המבוגרת בכל הקשור להטלת מגבלות על שיקול דעתם בבחירותיהן החופשיות”.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email