הלשכה פועלת להארכת ההקלות בחוזר השירות

הישג נוסף של הלשכה – הוארך הריסק הזמני ל־12 חודשים; הלשכה תבקש גם הקלות משמעותיות נוספות לסוכנים הנובעות מהעומס לאור התמשכות משבר הקורונה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור התפרצות הגל השני והתמשכות משבר הקורונה, הוועדה הפנסיונית בלשכה, בראשות סו"ב אייל פז, פועלת להארכת הוראת השעה לגבי ההקלות בחוזר השירות ״שירות סוכנים ויועצים ללקוחות״.

"פעילות הסוכן מול לקוחותיו היא כבבואה למצב השוק בשטח", אומר סו"ב פז: "הקשיים שחווים מרבית לקוחותינו מתבטאים בצורך החשוב לקבל שירות וליווי מקצועי מסוכן הביטוח. הסוכנים כיום משקיעים זמן ומאמץ רב בטיפול בבעיות הנובעות מהעומס בחברות הביטוח. הצורך בהקלות משמעותיות יותר מהרשות הולך ועולה וזאת על מנת לאפשר מתן שירות נרחב יותר לאזרחי המדינה בין אם הם עצמאים או שכירים".

לדבריו, הלשכה תעלה שוב בקשות להקלות על סוכני הביטוח הפנסיוניים, שטרם נענו על ידי רשות שוק ההון כשיש ציפיה להקלות משמעותיות נוספות.

סו"ב אייל פז. צילום: סטודיו 18, רוני פרל

חבר הוועדה, סו"ב בועז בראל, מוסיף כי כרגע מתקיימת התייעצות משפטית בלשכה לגבי נוסח הפנייה, ואחריה תפנה הלשכה לרשות שוק ההון בבקשה להאריך את הוראות השעה הקיימות ולהרחיב בהקלות נוספות.

בעקבות פנייה של יו"ר הוועדה הפנסיונית לרשות, בשיא משבר הקורונה, תיקנה הרשות שתי סוגיות בחוזר ומסרה: "מצב החירום, ובכלל זה ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, משפיע במישרין גם על סוכנים ויועצים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כתוצאה מכך, עלול להתעורר קושי של בעלי הרישיון לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב תוך מגבלות על פעילותם. על כן, בוצעו תיקונים בחוזר שיסייעו להתמודדות בעלי הרישיון ולקוחותיהם עם משבר זה באופן שיקטין את הפגיעה ככל האפשר במתן שירות מיטבי ללקוחותיהם".

התיקונים בחוזר
  1. ייעוץ טלפוני במקום חובת הפגישה

בתקופה שעד ליום 30 ביוני 2020, יהיה ניתן לקיים שיחה טלפונית בין בעל הרישיון לבין הלקוח כחלופה לפגישה כאמור, וזאת על מנת שבעל הרישיון יוכל להמשיך ולשמור על רמת שירות וזמינות כלפי לקוחותיו, מבלי לסכן את בעל הרישיון או את הלקוח במפגש פרונטלי. יובהר כי התיקון מתייחס לבעלי רישיון שבאפשרותם, מבחינה חוקית, לקיים ייעוץ שאינו פנים מול פנים.

2. הארכת זמני תגובה למענה ללקוח

א.         קיום פגישה – תוך 14 (במקום 7) ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

ב.         מענה ראשוני – תוך 4 ימי עסקים (במקום 2).

ג.          העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר – תוך 7 ימי עסקים.

ד.         מסירת מסמכים – תוך 3 ימי עסקים.

ה.         מסירת מידע – תוך 2 ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.

ו.          ייזום פניית שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח – תוך 21 ימי עסקים (במקום 7).

"חוזר השירות שתחולתו מה-1.1.2019 מטיל על הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים חבויות משפטיות רבות באינטראקציה השוטפת שלהם עם הלקוח בתחום השירות במוצרים הפנסיונים. ההתייחסות הנה בין היתר לקשת רחבה של חבויות, החל מהנסיבות המחייבות ייזום פניית שירות, עובר בלוחות הזמנים לקיומה וכלה בחובת עריכת אמנת שירות", אומר בראל.

"החבויות חלות רק על סוכנים ויועצים פנסיוניים, אך אינן חלות על משווקים פנסיונים (סוכנים שכירים מוסדיים), וחלות רק על מוצרים פנסיונים הכפופים לתקנות קופות גמל, כלומר, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל לתגמולים ולהשקעה, קרנות השתלמות ואובדני כושר עבודה וריסק, הנמכרים אגב מוצרים פנסיוניים".

הארכת הריסק הזמני

לנוכח הזינוק במספר האנשים שעלולים להיות חשופים לאירוע של אובדן כושר עבודה או מוות ללא כיסוי ביטוחי, פנה ח"כ אנדריי קוז'ינוב (יש עתיד־תל"ם) אל רשות שוק ההון בבקשה להאריך מ־5 ל־12 חודשים את תקופת הזכאות האוטומטית לביטוח (ריסק זמני). הפנייה שנעשתה בתיאום עם נשיא לשכת סוכני הביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד, נענתה בחיוב.

בעקבות הפנייה, רשות שוק ההון האריכה מ־5 ל־12 חודשים את ביטוח ה"ריסק הזמני" בחיסכון הפנסיוני לאובדן כושר עבודה ומוות, למפוטרים ולשוהים בחל"ת. ההארכה תתבצע באופן אוטומטית למי שיפוטר או ייצא לחל"ת עד סוף חודש אוקטובר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email