הלשכה פנתה לסלינגר בבקשה לדחות את השימוש בממשק דמי סליקה

בלשכה טוענים כי הסוכנים לא יוכלו לעמוד בחובת הדיווח שתיכנס לתוקפה ב־1 בינואר. במכתב ששלח למפקחת יובל ארנון, יו״ר הוועדה לביטוח פנסיוני, הוא טוען כי ”לסוכן הביטוח המתפעל אין כל אפשרות לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו, במיוחד לאור ההשקעה הכלכלית העצומה שנדרשת"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני ביטוח פנתה בתחילת השבוע ל לדורית סלינגר בבקשה לדחות את יישום הוראות חוזר ”מבנה אחיד להעברת נתונים בשוק החיסכון הפנסיוני", שיחול מה־1 בינואר 2017. במכתב לסלינגר טוען יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, כי על פי חוק הייעוץ הוגדרו מחדש חובות הסוכן כמשווק ומתפעל עבור המעסיק. בהתאם לכך פורסם ב־31 באוגוסט 2016 חוזר "כללים לתפעול מוצר פנסיוני" בו נקבע כי החל משנת 2017 תתקיים חובת דיווח באמצעות ממשק דמי סליקה שתתבצע באופן רטרואקטיבי לכל שנת 2016 .

"מהות התיקון לחוק הייעוץ, כפי שבא לידי ביטוי בחוק ההסדרים, מטרתו להוביל למצב בו סוכן ביטוח אשר בחר לייעץ לעובדי המעסיק ובמקביל להעניק למעסיק שירותי תפעול ־ יגבה מהמעסיק דמי תפעול, ידווח על גובה דמי התפעול שגבה מהמעסיק לחברת הביטוח, וזו תקזז את הסכום האמור מעמלת הסוכן ותעבירו לחשבון החיסכון של העובד", כותב ארנון ומוסיף כי "לכאורה, סוכן הביטוח היה יכול להגיש קובץ אקסל עם עמודות הכוללות את שם המעסיק, סכום דמי התפעול אשר גבה מהמעסיק ביחס לעובד ומספר הפוליסה של העובד.

אולם בפרסום חוזר מבנה אחיד, נראה כי הפורמט הסיבובי הפשוט הפך בתצורה המוגדרת כנספח ח' למסמך מפורט, עתיר עמודות ושורות, אשר ספק אם ניתן למכן או לתמוך בו במישור הפרקטי". "ממשק דמי הסליקה הינו ממשק מורכב ביותר אשר אמור להיבנות בפורמט XSD ולכלול בתוכו שדות רבים ומורכבים שיתאימו למערכות הקליטה אצל החברות היצרניות השונות (חברות הביטוח). יחד עם זאת, לסוכן הביטוח המתפעל אין כל אפשרות לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו, במיוחד לאור ההשקעה הכלכלית העצומה שנדרשת".

יובל ארנון
יובל ארנון

עבריינים בעל כורחם במכתב מציין ארנון כי ההשקעה הכספית העצומה מרתיעה גם גופים גדולים כמו המסלקה הפנסיונית, אשר בחרה שלא להיכנס אליה. בסופו של יום סוכן מתפעל אשר רוצה לעבוד לפי נספח ח' לחוזר מבנה אחיד ימצא את עצמו בתחילת ינואר בפני שוקת שבורה, כשלמעשה אין ביכולתו לבצע את הדיווח הנדרש ממנו, והוא נהפך, בעל כורחו, לעבריין". ארנון מדגיש כי בדיקות שערכה לשכת סוכני ביטוח העלו כי אין כל גורם במשק, בין אם חברות הביטוח, המסלקה הפנסיונית או משרדי אגף שוק ההון, אשר מסוגל להביא ליישום הממשק הנדרש במשרדי הסוכן ולמול הגופים היצרנים.

"לשכת סוכני ביטוח רואה בחומרה רבה את התעלמות אגף הפיקוח אשר מצד אחד מייצר חוזרים עם דרישות מקיפות ביותר, ומצד שני אינו שם את דעתו ליכולת היישום בפועל של אותן דרישות בשטח", כותב ארנון ומוסיף כי "פניות שנעשו לאנשי רשות שוק ההון נתקלו במשיכת כתפיים ובאי יכולת לתת מענה לאופן היישום בפועל של נספח ח'". לשכת סוכני ביטוח פנתה גם לוועדת הכספים בבקשה לבצע חקיקה חדשה בנושא. "בהתאם להוראות חוק ההסדרים נקבע כי ביום 1.12.16 תעביר הרשות לוועדת הכספים דיווח מפורט על אופן יישום החוק, בין היתר בעניין הורדת דמי הניהול. אין עוררין כי 11 חודשים לאחר יישום המהלך, הרי שבפועל לא קרה דבר, תהליך ההשבה לא מיושם, ומסמך החוזר האחיד כלל לא ניתן ליישום בפועל על ידי אף אחד מהגורמים בשטח", כותב ארנון.

"לכן לשכת סוכני ביטוח קוראת לוועדת הכספים לעצור את המחדל המתמשך וליזום חקיקה מחודשת אשר תאפשר את יישום החוק במשרדי הסוכנים המתפעלים ובכלל הגופים הרלוונטיים במשק". נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, פנה בנושא ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בבקשה להיפגש עמו. "ממשק דמי הסליקה החדש אמור ליישם את הוראות חוק ההסדרים האחרון מנובמבר 2015 ,ביחס להפרדת השיווק מהתפעול בביטוח פנסיוני והשבת דמי התפעול לחשבונות החיסכון של העובדים. בפועל, ממשק זה אינו ניתן ליישום ואין גוף במשק שמסוגל להרים ממשק שכזה עד למועד התחילה שלו, קל וחומר, סוכן ביטוח מתפעל", כתב אברמוביץ לגפני. ארנון הציע לרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון את סיוע לשכת סוכני ביטוח בישראל בכלל והוועדה לביטוח פנסיוני בפרט. "אנו מאמינים כי אין ברצונה של הרשות 'לשים מכשול בפני עיוור' ואם אכן טובתו של ציבור החוסכים עומדת לנגד עיניכם, מן הראוי שתדאגו גם לפתרונות אשר יאפשרו לציבור המתפעלים לפעול בצורה מסודרת וברורה במסגרת הליך הסדרה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email