המבוטחים בקרנות הוותיקות לא ייפגעו בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים

הממונה ברקת אישר לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא לבצע את ההפחתה בזכויות המבוטחים והפנסיונרים • שר האוצר ליברמן: ״הצלחנו להגדיל משמעותית את התמיכה באוכלוסייה הוותיקה בישראל״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים במסגרת חוק ההסדרים, אישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת, לקרנות הוותיקות שבהסדר שלא לבצע את ההפחתה בזכויות המבוטחים והפנסיונרים. מהרשות נמסר כי בשל העלאת גיל פרישה לנשים בחוק ההסדרים התייתר הצורך בביצוע הפחתת הזכויות של העמיתים והפנסיונרים בקרנות הוותיקות שבהסדר. מדובר בקיצוץ בשיעור 1.2% לחברי הקרנות הוותיקות, שתוכנן להיכנס לתוקף בינואר 2022.

ד"ר ברקת בכנס הבריאות 2021 | צילום: גיא קרן

ביוני 2018 נקבע כי הקרנות הוותיקות שבהסדר יבצעו איזון אקטוארי, בעקבות הגירעונות האקטוארים שנוצרו בקרנות בשל אי העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 64, בהתאם למתווה העלאה שנקבע בנוסחו המקורי בחוק. עם זאת, הפחתת הקצבאות המשולמות על ידי הקרנות לא נכנסה לתוקף באופן מיידי ונקבע שהיא תחל במועד מאוחר יותר, זאת לאור העובדה כי באותם ימים התנהל משא ומתן מתקדם להעלאת גיל הפרישה, באופן שצפוי היה כי ייתר את הצורך בביצוע הפחתת הקצבאות. בעקבות המצב הפוליטי שלא אפשר את קידום החקיקה בנושא החליט הממונה על שוק ההון על דחייה נוספת של הפחתת הקצבאות וזאת במטרה לאפשר את קידום תיקון החקיקה בנושא. 

איזון אקטוארי

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "מהלך העלאת גיל הפרישה שיזם משרד האוצר הוא לא רק מחויב המציאות נוכח העלייה בתוחלת החיים ונוכח תהליכים דומים בעולם, אלא גם מהלך הכרחי שישמור על האיזון האקטוארי בקרנות הוותיקות וימנע הפחתה של קצבאות הפנסיה. במסגרת חוק ההסדרים והתקציב החדש הצלחנו להגדיל משמעותית את התמיכה באוכלוסייה הוותיקה בישראל, מתוך מטרה לאפשר להם קיום בכבוד. משרד האוצר בראשותי ימשיך לתמוך באוכלוסיית הקשישים בישראל".

הממונה ברקת: "אני מברך על החלטת הממשלה שהובילה לשמירה על האיזון בקרנות הוותיקות ללא צורך בקיצוץ בקצבאות הפנסיונרים, ובעיקר מודה לשר האוצר ליברמן על הובלת המהלך של העלאת גיל הפרישה. הרשות תמשיך לעמוד על תפקידה לשמור על איזון אקטוארי בחסכונות הציבור במטרה להבטיח ולשמור על כלל ציבור המבוטחים והחוסכים בישראל ולאפשר קצבה ראויה לכלל אזרחי המדינה בעת הגיעם לגיל פרישה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email