המבוטח טרם שילם על פוליסת חובה? היא לא בתוקף

באחריות מי לפצות במקרה של נזקי גוף כתוצאה מתאונה? הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים או נהג הרכב בעת התאונה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בבית משפט השלום בקריות נדונה תביעתו של פלוני כנגד קרנית (הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים), נהג הרכב ואליהו חברה לביטוח בע"מ. קרנית הגישה הודעת צד ג' כנגד הנהג, הוא הגיש
הודעת צד ג' משלו כנגד אליהו וסוכן הביטוח, ואילו אליהו הגישה הודעת צד ד' כנגד הסוכן ואיילון חברה לביטוח בע"מ.

באחד הימים המתין התובע לטרמפ והנהג שהבחין בכך הציע להעלות אותו על האופנוע שלו. במהלך הנסיעה החליק האופנוע על הכביש ולתובע נגרמו נזקי גוף, שבעקבותיהם
הגיש כתב תביעה לבית המשפט כנגד קרנית והנהג, ובשלב מאוחר יותר צורפה גם חברת אליהו. התובע טען כי מאחר שלאופנוע אין פוליסת חובה, הרי שעל קרנית והנהג לפצותו.

כאמור, קרנית הגישה הודעת צד ג' כנגד הנהג וטענה כי הוא רכב על אופנוע בבעלותו ללא כיסוי ביטוחי, וככל שתחויב קרנית בפיצוי התובע יש לחייב את הנהג לשפות אותה. הנהג הפנה אצבע מאשימה באמצעות הודעת צד ג' כנגד אליהו וכנגד הסוכן. נטען כי בין הנהג לבין אליהו נכרתה פוליסת ביטוח, באמצעות הסוכן. לחלופין נטען, כי ככל שייקבע אחרת, אליהו והסוכן אחראים לשפות את הנהג בשל כך שהציגו בפניו מצג שווא רשלני לפיו האופנוע מבוטח, ובתוך כך הפרו את חובותיהם כלפיו ונהגו בחוסר תום לב. שרשרת ההודעות לא הסתיימה בכך, ואליהו הגישה הודעת צד ד' כנגד הסוכן ואיילון, אשר ביטחה אותו בביטוח אחריות מקצועית. בהודעה זו נטען כי ככל שתתקבלנה טענות הנהג, ובית המשפט יקבע שפוליסת החובה שרירה וקיימת או ככל שיתברר כי הסוכן הטעה את הנהג, הרי שעל הסוכן ואיילון לשפות את אליהו בגין כל סכום שתחויב.

התובע טען כי מאחר שלאופנוע אין פוליסת חובה על קרנית והנהג לפצותו | צילום: fotolia

סתירות בגרסת הנהג

מדבריו של הסוכן עלה כי בינו לבין הנהג אכן נערכו שיחות בעניין עריכת פוליסת ביטוח לאופנוע, וכי לאחר שאליהו הכינה פוליסת ביטוח הוא הודיע לנהג שהתעודה מוכנה, אולם על מנת שזו תיכנס לתוקף עליו לשלם עבורה. לפי גרסת הנהג, כשבועיים לפני התאונה התקשר אליו הסוכן ומסר לו מיוזמתו כי תעודת הביטוח בתוקף והוא רשאי לעשות שימוש באופנוע.

בית המשפט התרשם כי גרסתו של הסוכן אמינה ומתיישבת עם הראיות והשכל הישר. מנגד, נמצאו סתירות רבות בגרסת הנהג. בהקשר זה צוין כי אין כל היגיון בכך שסוכן ביטוח ימסור ללקוח שתעודת הביטוח בתוקף למרות שהיא טרם שולמה. בנוסף, מבחינה עסקית, לא ברור איזו תועלת צומחת לסוכן ממסירת הודעה שמעמידה אותו ואת הנהג בפני סיכון עצום.

יתרה מכך, מספר חודשים לאחר התאונה נערכה תעודת ביטוח לאופנוע אצל הסוכן כאשר הנהג היה מודע למשמעויות של הדבר. צוין כי פנייתו של הנהג לאותו סוכן ביטוח ועריכת פוליסה לאופנוע שהיה מעורב בתאונה, אינה מתיישבת עם טענותיו הקשות כלפי הסוכן, לפיהן הוא התרשל והעמיד את הנהג בפני סיכון לחיוב כספי.

נוסף על כך, במשרד הסוכן מותקנת תוכנה לתיעוד מהלכים לקראת הנפקת פוליסות. שיחות הטלפון שנערכו בין הנהג לבין הסוכן לא תועדו אולם לנוכח מכלול הנתונים והראיות בתיק, אין בכך כדי לשנות דבר. תיעוד מהלכים אלה הינו מרכיב חשוב וחיוני לעבודת הסוכן, וניתן לראות שבית המשפט עשוי לייחס חשיבות רבה לדברים. פסק הדין ניתן מפי כבוד השופט מוחמד עלי
במרץ 2017 , בהיעדר הצדדים, וקבע כי אין לקבל את הטענה לפיה בידי הסוכן היו פרטי כרטיס האשראי שמסר לו הנהג, והסוכן לא שילם את התעודה.

בהתאם להלכה של בית המשפט העליון, פוליסת ביטוח חובה נכנסת לתוקף במועד תשלום הפרמיה, והואיל ונקבע כי זו לא שולמה, הרי שברור שהפוליסה לא נכנסה לתוקף. בהיעדר פוליסת ביטוח חובה ובקיומם של נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, יש מקום לחייב את קרנית. עוד נקבע כי יש לקבל את ההודעה ששלחה קרנית כנגד הנהג. בית המשפט הוסיף, כי אין מקום לקבוע כי
הסוכן הפר חובה כלשהי כלפי הנהג. הסוכן הנפיק תעודת ביטוח עבור הנהג וביקש ממנו לשלם אותה. הנהג לא פעל כאמור ולא מסר פרטי כרטיס אשראי לסוכן. הסוכן מצידו לא הזניח את הטיפול בהוצאת הפוליסה, ולמעשה מיד לאחר שקיבל מסמכים בנדון האיץ באליהו להנפיק תעודת ביטוח בהקדם, אולם זו לא שולמה. בית המשפט דן בנזקים שנגרמו לתובע ופסק כי על קרנית ועל הנהג לשאת בגינם.

* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email