המדריך המלא: הטבות לעצמאים

עו״ד עמירם חיים ריכז עבורכם את כל ההטבות שאושרו על ידי המדינה בעקבות משבר הקורונה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כמה הערות לפני שנעמיק בהטבות:

כל מענק הוא חד פעמי.

אינו תלוי במענקים האחרים.

לכל מענק תנאים משלו (מצוינים בהמשך רק התנאים העיקריים).

לכל מענק מועדים שונים להגשת הבקשה.

מדריך לסוכן. צילום: shutterstock

לעצמאי – פעימה ראשונה 

* ניתן להגשה עד 10/6/20 

* מענק עד 6,000 שקל

* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19) לפחות ב-25% 

* "הכנסה חייבת" (ב-2018) נמוכה מ-240 אלף שקל

* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעל 2,000 שקל

* הכנסה חייבת של שני בני-הזוג נמוכה מ-340 אלף שקל

לעצמאי – פעימה שניה 

* ניתן להגשה החל מ-3/5/20 ועד 12/7/20 

* מענק עד 10,500 שקל

* ירידה במחזור 3-6/20 (לעומת 3-6/19) לפחות ב-25% 

* "הכנסה חייבת" (ב-2018) נמוכה ממיליון שקל

* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעסק מעל 714 שקל

לשכיר בעל שליטה בחברה

* ניתן להגשה החל מ-3/5/20 ועד 12/7/20 

* מענק עד 10,500 שקל

* ירידה במחזור של החברה 3-6/20 (לעומת 3-6/19) לפחות ב-25% 

* "הכנסה חייבת" (שנת 2018  של השכיר + הכנסה חייבת של החברה (בהתאם לחלקו) נמוך  ממיליון שקל

* "הכנסה חודשית ממוצעת" מעבודה מעל 714 שקל

לעצמאי "תוספת לעסק קטן" 

* ניתן להגשה החל מ-3/5/20 ועד 12/7/20 

* מענק בין 700-3,025 שקל

* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19) לפחות ב-25%

* מחזור בשנת 2019 הוא בין 18,000 שקל ל-300 אלף שקל

מענק השתתפות בהוצאות קבועות (טרם פורסם ברשומות)

* ניתן להגשה החל מ-12/5/20 ועד 10/8/20 

* מענק עד 400 אלף שקל

* ירידה במחזור 3-4/20 (לעומת 3-4/19) לפחות ב-25% 

* ירידת המחזורים היא כתוצאה מ"משבר הקורונה"

* חברה/שותפות – מחזור בשנת 2019 בין 18,000 שקל ל- 20 מיליון שקל

* עוסק עצמאי – מחזור בשנת 2019 בין 300 אלף שקל ל-20 מיליון שקל

המידע ניתן בהתאם לפרסומים עד כה, יתכן ויהיו שינויים נוספים בהתאם להחלטות ממשלה.

מימוש הזכויות כפוף למילוי הטפסים הרלוונטיים ואישורם על ידי הרשויות.

הכותב הוא סו״ב בעל ״עמירם חיים-סוכנות לביטוח״

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email