המדריך: הרפורמה בפנסיה

אייל סיאני מסביר על הרקע לחקיקת הרפורמה, כיצד היא תשפיע על העוסקים בענף; וגם – האם קרנות הפנסיה הנבחרות הן הפתרון?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בחודשים האחרונים אנחנו שומעים מכל עבר על "הרפורמה בפנסיה", שיישומה העיקרי החל למעשה בתאריך 1 לאפריל 2019. הרפורמה צפויה להשפיע באופן מהותי על כל השחקנים בענף, כלומר בעלי הרישיון, היצרנים, המעסיקים, העמיתים ועוד. אז מהי הרפורמה המדוברת? מה הרקע לפרסומה? וכיצד תשפיע על העוסקים בענף?

אייל סיאני | צילום: באדיבות פסגות

הרקע החוקי לרפורמה

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה־2005 נקבעה זכות הבחירה של העובד בסוג המוצר בו יחפוץ לחסוך. מה יעשה מעסיק המחויב לבטח את העובד בביטוח פנסיוני אך העובד לא מימש את זכות הבחירה? האם המעסיק יישאר חשוף משפטית עד לבחירת העובד? לשם כך נקבע באותו חוק כי במקרה זה המעסיק רשאי לבחור במקומו ולהפקיד את הכספים לקופת "ברירת מחדל" אותה קבע המעסיק.

זכות הבחירה אינה ממומשת

למרות זכות הבחירה הניתנת לעובדים, רבים מהם אינם מממשים אותה. כך נוצר מצב בו עובדים רבים במשק מצורפים לקופת ברירת מחדל אותה קבע המעסיק, כאשר מחלק ניכר מהם נגבים דמי ניהול מרביים או קרובים אליהם. כידוע, דמי ניהול גבוהים שמשלמים חוסכים, עשויים להשפיע לרעה על החיסכון העתידי ובהתאם גם על פנסיית הזקנה.

הפתרון – קרנות פנסיה נבחרות

לאור האמור, ועל מנת לסייע לחוסכים לשפר את רווחתם לעת פרישה, נקבע על ידי רשות שוק ההון כי החל מה־1 לאפריל 2019, במקרה בו העובד לא בחר מוצר פנסיוני, כל מעסיק יהיה רשאי להפקיד עבורו רק לאחת מקופות ברירת המחדל – קרן פנסיה נבחרת שזכתה במכרז שנעשה על ידי רשות שוק ההון, או קופת ברירת מחדל שבחר המעסיק לאחר שביצע מכרז ייעודי בהתאם לקריטריונים שקבעה רשות שוק ההון.

קרן הפנסיה של בית ההשקעות פסגות היא אחת הזוכות שבחרה רשות שוק ההון יחד עם אלטשולר שחם, הלמן אלדובי ומיטב דש. קרנות אלו מחויבות להציע במשך שלוש שנים, החל מתאריך 1.11.18, דמי ניהול מוזלים במיוחד לתקופה של 10 שנים לפחות ממועד הצטרפות העמית.

בנוסף לדמי הניהול המוזלים, התחייבו הקרנות הנבחרות להוזיל את דמי הניהול ב־40% לפחות לכל מי שיתחיל לקבל פנסיית זקנה בתקופת המכרז. חשוב לדעת כי דמי הניהול המוזלים של הקרנות הנבחרות מוצעים לא רק למעסיקים עבור עובדים חדשים שלא מימשו את זכות הבחירה, אלא גם לכל חוסך קיים שמבקש ליהנות מדמי ניהול אטרקטיביים.

אין ספק שהקרנות הנבחרות מביאות בשורה של ממש לציבור. בהשוואה לדמי הניהול המירבים, דמי הניהול המוזלים שמציעות הקרנות הנבחרות, צפויים להגדיל את החיסכון העתידי, וקצבת הזקנה בהתאם, בכ־16%. לדוגמה, על פי הטבלה מטה, חוסך בקרן נבחרת, בעל משכורת של 10,000 שקל צפוי להגדיל את גובה החיסכון לעת פרישה ביותר מרבע מיליון שקל.

הכותב הוא סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה בע"מ

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email