המו"מ בין הלשכה לרשות הביא לקץ הקשיים בהמצאת אישורי הביטוח

רשות שוק ההון פרסמה פלטפורמה אחידה למתן אישורים שתיכנס לתוקף בדצמבר הקרוב
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון פרסמה אתמול את החוזר הסופי של 'אישור קיום ביטוח', שייכנס לתוקף בדצמבר 2019. יש לציין, כי בחוזר הסופי יש תיקונים שבוצעו לאחר מו"מ ארוך של הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, בראשות סו"ב ישראל גרטי, עם הרשות, בעקבות הטיוטות הקודמות.

ברשות הוסבר כי החוזר החדש "מייצר שפה משותפת בעת הנפקת אישור ביטוח ומאפשר למבוטחים לקבל בקלות את המידע שלהם. קבלת המידע תסייע להם בהתמודדות במכרזים, בהתקשרות עם מזמיני עבודה ותפחית באופן משמעותי את הבירוקרטיה הנדרשת לצורך קבלת האישור. בנוסף, הוא יסייע ביצירת יעילות תפעולית, אשר תגביר את אמינות אישורי הביטוח ותסייע להגברת התחרות ולעידוד עסקים בישראל".

סו"ב גרטי. "הפתרון הוא חקיקה" | צילום: באדיבות הלשכה

אישורי קיום ביטוח נדרשים לקבלני שירותים שונים כדי להציגם למזמין עבודה, כתנאי למתן שירותים מטעמו. מדובר בביטוחים, כמו ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים ועוד. מדובר באלפי אישורים בשנה שהפקתם הייתה ארוכה וסבוכה בעיקר לקבלנים אך גם לסוכני הביטוח ולחברות הביטוח. ריבוי הדרישות להנפקת אישורי ביטוח שונים בגין אותה פוליסה משית עלויות גבוהות ולעתים חוסם התקשרויות עסקיות.

רשות שוק ההון, יחד עם החשב הכללי באוצר, ייצרו פלטפורמה אחידה לאישור קיום ביטוח, ואף הקלו ברישום כשקידדו את ענפי השרות השונים כך שכל ענף קיבל קוד משלו.

לגבי אישורי ביטוח שיופקו במסגרת חידוש חוזה ביטוח של חוזה שנכרת טרם מועד התחילה, הוראות החוזר יחולו רק מה־1 ביולי 2021. עוד קובע החוזר הסופי כי אם הפיקה חברת ביטוח פוליסה למבוטח והוא ביקש לקבל אישור ביטוח כללי אודות הפוליסה שהונפקה, חברת הביטוח תשלח לו אישור באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר, בהתאם לבחירת המבוטח ובהתאם לסוג הביטוח שהונפק, לא יאוחר מ־7 ימים ממועד הבקשה.

בתגובה מסר סו"ב ישראל גרטי: "אני מברך על פרסום הוראות חוזר קיום ביטוח. ניתן לומר כי בדצמבר 2019 יבוא הקץ על עידן של קשיים מהותיים בהמצאת אישורי ביטוח מגוונים, סיוט שכל סוכן אלמנטרי מכיר במערכת הפעילות השוטפת שלו כאשר הוא פועל מול לקוחותיו ונדרש לאישורי ביטוח בלתי אפשריים. לוליינות מקצועית זו תפנה את מקומה לטופס מסודר ומוגדר של אישור קיום ביטוח מובנה סדור וברור לכל מי שעוסק בתחום.

"יתרה מכך, אני תקווה כי עם כניסת החוזר לתוקף, יבוא גם הקץ על עידן של מחלוקות על הגדרות הכיסוי והפערים בציפיות בין הלקוח למול נוסח הפוליסה עצמה ונספח קיום הביטוח החדש, ישמש גשר אחיד למול כולם. זו הזדמנות מבחינתי לומר תודה לכל חברי ועדת הביטוח האלמנטרי בלשכה, אשר עמלו וטרחו לעבור סעיף־סעיף, שורה־שורה, על הטיוטות הקודמות אשר פורסמו, וניהלו, יחד עימי, מגעים ארוכים ואינטנסיבים מול רשות שוק ההון, מתוך מטרה לשקף את הקשיים והכשלים הקיימים בכל הנוגע לאישורי הביטוח ולהוביל למסמך אשר פורסם באופן שיסייע וישים סוף לסוגיה זו. יתרה מכך, בעיני, הדבר יאפשר שקיפות והקלה לכלל העוסקים בתחום, יזרז את הליך קבלת האישורים וייתן פתרון עסקי בכלל שרשרת הפעילות.

"בנוסף, אנו בוועדה האלמנטרית נמשיך לעבוד במרץ, כעת עם כניסת הכנסת החדשה לפעילות, לטובת ציבור סוכני הביטוח האלמנטרי ולהסיר כשלים שעדיין מהווים 'רעה חולה' בענף, נחדש את הצעות החוק החדשות שהבאנו בכנסת הקודמת ונפעל ללא לאות עבור חברינו", הבטיח גרטי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email