המועצה הארצית אישרה את דוחות 2017

ועדות הלשכה יחויבו להעביר פרוטוקולים של הישיבות לחברי המועצה הארצית לאחר תקופת חיסיון
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המועצה אישרה בישיבתה השבוע, ישיבה שלא מן המניין, את הדוחות הכספיים לשנת 2017 שהציגו בפניה סמי זילכה, יו"ר ועדת הכספים, ואורי הולצמן, רו"ח הלשכה (התוצאות פורסמו בגיליון הקודם של "ביטוח ופיננסים"). לדברי זילכה, "הפעולות העיקריות שבוצעו ב־2017 הן קידום מעמדו המסחרי־כלכלי של סוכן הביטוח, העלאת רמתו ההכשרתית המקצועית של סוכן הביטוח, חיזוק מעמדו בקרב הציבור, הסדרת הסוכן עם המבוטחים בכנסת ובממשלה, ימי עיון וכנסים".

לפי הצעת ועדת התקנון, אותה הציג סו"ב טוביה צוק, אישרה המועצה הארצית להוסיף לתקנון את המילה "שיפוי" בסעיף ביטוח נושאי המשרה לפעילי הלשכה.

ועדת התקנון הציעה גם להוסיף סעיף בתקנון להעברת פרוטוקולים של ועדות הלשכה לחברי הלשכה. לדברי סו"ב צוק, עד כה לא חויבו הוועדות בהעברת הפרוטוקולים, אך לנוכח דרישת חברים במועצה הארצית שלטענתם, הם חייבים לקבל את הפרוטוקולים כדי להיות מעודכנים בכל מה שקורה בלשכה כדי להחליט החלטות מושכלות. למרות התנגדויות חלק מחברי המועצה, התקבלה ההצעה ברוב של 31 מול 17 מתנגדים.

אחד המתנגדים להצעה היה סו"ב מיכאל נוימן, יו"ר הוועדה הפנסיונית, שאמר: "הוועדות שלנו פועלות, וודאי הוועדה שאני עומד בראשה, בנושאים שחלקם מאוד רגישים. אנחנו מקיימים דיונים שאיננו מעוניינים שידלפו לרשות שוק ההון, חברות הביטוח וגורמים אחרים.

אנחנו מנהלים שם דיונים על נושאים שחלקם בנפשנו. אנחנו נמצאים במקום שבו כל חבר מועצה שרוצה להשתתף ולהיות נוכח בישיבה של ועדה רשאי לעשות כך. הלשכה פעלה כך גם בכל הקדנציות הקודמות, בהן יו"ר ועדה נתן למועצה סקירה. הפרוטוקולים לא פורסמו לאף אחד. זו פעם ראשונה שמעלים את הדברים האלה".

תקופת חיסיון זמנית

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה, הציע למתן את הסעיף כך שבדיונים מסוימים הפרוטוקולים יתפרסמו רק לאחר תקופה מסוימת שנדרשת לה סודיות.

סו"ב מקסים דרעי, יו"ר המועצה, שאל את היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם: "האם יש מניעה שוועדה מסוימת שחושבת, פועלת ודנה בנושא מסוים, תפנה לוועד מנהל ותבקש חיסיון לתקופה מסוימת?". עו"ד בן אברהם ענה כי "אין מניעה כזאת. בסופו של דבר, חברי המועצה אמורים לדעת את מה שקורה בלשכה. זה חלק מחובתם האישית. יחד עם זאת יש לזכור שחברי המועצה צריכים להבין שיש נסיבות שבהן צריך לתת לחברי הוועדות המקצועיות או הוועד המנהל את החיסיון הזמני".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email